Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over høringsinstansene

 • Academy of Acupuncture

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademiet for Bio-fysiologi

 • Akademikernes fellesorganisasjon

 • Ananke - Støtteforening for mennesker med tvangslidelser

 • Angstringen

 • Anorexia/Bulimia Foreningen

 • Arbeidsgiverforening for Private Virksomheter i Offentlig Sektor

 • Aruna kurssenter

 • Atlantis medisinske høgskole

 • Aurora - Støtteforening for mennesker i psykiatrisk behandling

 • Autismeforeningen i Norge

 • Autoriserte Zoneterapeuters Sammenslutning

 • Barneombudet

 • Bio Medius akademiet

 • Biologisk Lys A/S

 • Biomedisinsk senter

 • Biopat- og urteskolen

 • Candida-Clubben

 • Cerebral Parese foreningen

 • Chakra Akademiet

 • Colour Energy Internasjonale Fagskole

 • Datatilsynet

 • Den norske alternative helseskole

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den Norske Kinesiologi Forening

 • Den Norske Kreftforening

 • Den norske lægeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Det norske healerforbundet

 • Departementene

 • Domstolkommisjonen v/ sekretariatet, c/o Norges Høyesterett

 • Fagforum for akupunktur, NFF

 • Fagrådet for psykiatri, c/o Statens helsetilsyn

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Folkehelsa - Statens institutt for folkehelse

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbundet Tenner & Helse

 • Forening for el-overfølsomme

 • Forening for små og sjeldne diagnosegrupper

 • Foreningen for ambulansepersonell

 • Foreningen for Blødere i Norge

 • Foreningen for brystkreftopererte

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for Kroniske Smertepasienter

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for ufrivillig barnløse

 • Forsvarets sanitet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Fødsel i fokus

 • Helhetsterapiforbundet

 • Hemilsenteret, Universitetet i Bergen

 • Human-etisk Forbund

 • Hørselshemmedes Landsforbund v/Menieres-utvalget

 • Institutt for menneskerettigheter

 • Interesseforeningen for LMBB syndrom

 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 • Internasjonalt Akademi for Osteopati - NORGE

 • Jessheim naturterapi

 • Kommunalansattes Fellesorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Kreftregisteret

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets fylkesleger

 • Landets fylkesmenn

 • Landets høgskoler

 • Landets kommuner

 • Landets pasientombud

 • Landets psykiatriske institusjoner

 • Landets sykehus

 • Landsforbundet mot stoffmisbruk

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

 • Landsforeningen for Alopecia Areata

 • Landsforeningen for helsesekretærer

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for Huntingtons Sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri - avd Oslo og omegn

 • Landsforeningen for trafikkskadde i Norge

 • Landsforeningen mot AIDS

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Legemiddelindustriforeningen

 • Likestillingsombudet

 • MBD-foreningen

 • Medica Nova

 • Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

 • Mental Helse Norge

 • Morbus Addisons forening

 • Multippel Sklerose Forbundet i Norge

 • Nakkeskaden - Frittstående støttegruppe for whiplashskadde

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nirvanasenteret

 • Nordisk Akupunkturhøgskole

 • Nordisk forening for klassisk akupunktur

 • Nordisk forening for naturbehandlere

 • Nordisk Healerinstiutt

 • Nordisk Høgskole for Homøopati

 • Nordiska Homeopaters Forbund

 • Nordnorsk Naturterapiskole

 • Norges ambulanseforbund

 • Norges Apotekforening

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Cøliakiforening

 • Norges Diabetesforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgiforbund

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Idrettsforbund

 • Norges Landsforbund av Homeopraktikere

 • Norges migreneforbund

 • Norges Naprapatforbund

 • Norges Optikerforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Røde Kors Landsforening

 • Norges Råd for Anvendt Samfunnsforskning

 • Norilco

 • Norsk Akademi for Naturmedisin

 • Norsk Akupressur Skole

 • Norsk akupunkturhøgskole

 • Norsk Akupunkturskole

 • Norsk apotekteknikerforbund

 • Norsk Audiografforbund

 • Norsk Bioingeniørforbund

 • Norsk cøliakiforening

 • Norsk Dysleksiforbund

 • Norsk Dysmeliforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapiforbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Forbund for psykisk utviklingshemmede

 • Norsk Forbund for Voldsofre

 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

 • Norsk Forening for Analatresi

 • Norsk forening for benmargstransplanterte

 • Norsk Forening for Cystisk Fibrose

 • Norsk forening for familieterapi

 • Norsk forening for Fyti og Aroma

 • Norsk forening for helhetsmedisin

 • Norsk Forening for Helsetjenesten

 • Norsk forening for klassisk akupunktur

 • Norsk forening for medisinsk akupunktur

 • Norsk Forening for Multippel Sklerose

 • Norsk Forening for Nevrofibromatose

 • Norsk Forening for Ostesgenisis Imperfecta

 • Norsk Forening for Psykodrama

 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

 • Norsk forening for syke barns behov

 • Norsk forening for soneterapeuter

 • Norsk Forening for Tuberøs sklerose

 • Norsk foreldrelag for funksjonshemma

 • Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer

 • Norsk Gerontologisk Institutt = NOVA

 • Norsk Gestaltininstitutt ANS

 • Norsk Gestaltterapeutforening

 • Norsk helse- og sosialforbund

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Homøpatisk Pasientforening

 • Norsk Hypothyreoseforening

 • Norsk Høgskole for Helhetsterapi

 • Norsk høgskoleråd for Naturmedisin

 • Norsk Immunsviktforening

 • Norsk Institutt for Aromterapi og Aromapati

 • Norsk Institutt for Polaritetsterapi (forening)

 • Norsk Institutt for Zoneterapi

 • Norsk Interesseforening for kortvokste

 • Norsk Interesseforening for Stamme

 • Norsk institutt for sykehusforskning

 • Norsk kiropraktorforening

 • Norsk kommuneforbund

 • Norsk Landsforening for Laryngectomerte

 • Norsk Leddgiktforbund

 • Norsk Legeforening for Maharishi-Ayur-veda

 • Norsk Massørforbund

 • Norsk Narkolepsiforening

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Osteoporoseforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norsk Psoriasisforbund

 • Norsk psykoanalytisk forening

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk skole for tradisjonell akupunktur - NOSTRA

 • Norsk Sosialsjeflag

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tourette Forening

 • Norsk universitet for kinesisk naturmedisin og akupunktur

 • Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske Fysioterapeuters forbund

 • Norske homeopaters landsforbund

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske legers forening for akupunktur

 • Norske legers forening for antoposofisk legekunst

 • Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

 • Norske ortopediingeniørers forening

 • Norske Samers Riksforbund

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Pedagogisk kinesiologiskole

 • PLUSS

 • Private helseinstitusjoners landsforbund

 • Protein Intoleranse Foreningen

 • Psykiatrisk opplysningsfond

 • Psykologrådet

 • Psykopatofferforbundet

 • Pårørendeforeningene for aldersdemente

 • Regjeringsadvokaten

 • Regumed GmbH

 • Reseptarforbundet

 • Ressurssenteret for omsorgstjenester, Stjørdal

 • Rettspolitisk forening

 • Riksadvokaten

 • Rikstrygdeverket

 • Rusmiddeldirektoratet

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmargsbrokk-foreningen

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Rådet for psykisk helse

 • Sametinget

 • Senter for medisinsk etikk

 • Shirley Price International College of Aromatherapy

 • SIA (Societé Int. d»Acupuncture)

 • SINTEF, Trondheim

 • Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati

 • Soneterapiskolen i Åsgårdstrand

 • Statens eldreråd

 • Statens ernæringsråd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens Helseundersøkelser

 • Statens legemiddelkontroll

 • Statens næringsmiddeltilsyn

 • Statens senter for ortopedi

 • Stiftelsen allmennvitenkapelig forskning i Trondheim (ALLFORSK)

 • Stiftelsen for helsetjenesteforskning,

 • Sentralsykehuset i Akershus (HELTEF)

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Studenthelsetjenesten v/ Universitetet i Oslo

 • Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

 • Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

 • Thalamusskolen

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitetet i Trondheim

 • Yogalærerskolen i Norge

 • Yogaskolen i Oslo

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen
Til dokumentets forside