Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Til innholdsfortegnelse

3 Antall utøvere og deres bakgrunn

Det er uklart hvor mange alternative behandlere som praktiserer i Norge. Basert på tall innhentet fra organisasjonene selv, kan det anslås til sammen ca. 3 000 medlemmer i de største alternative organisasjonene i Norge, hvorav ca. 800 er autorisert helsepersonell. Om man inkluderer de mindre organisasjonene, kan man anslå at det er i underkant av 5 000 organiserte alternative utøvere, hvorav anslagsvis 1 500 er autorisert helsepersonell. Under følger en oversikt over antall medlemmer i de største organisasjonene. Opplysningene er basert på informasjon fra utøverorganisasjonene selv, samt Helsehåndboka 2002-2003 som er gitt ut av Alternativt Nettverk (red. Øyvind Solum).

 • Norsk forening for klassisk akupunktur (NFKA)har 250 fullverdige og 250 assosierte medlemmer. Av disse er 157 fysioterapeuter, 39 sykepleiere, 28 homøopater, 8 leger, 12 akupunktører med fulltidsutdanning og 6 er annet autorisert helsepersonell.

 • Norske akupunktørers hovedorganisasjon (NAHO)har 84 fullverdige, 4 assosierte og 35 studentmedlemmer. Av disse er 21 fysioterapeuter, 14 sykepleiere, 8 leger eller tannleger, 33 med medisin grunnfag og 8 homøopater.

 • Norsk forening for medisinsk akupunktur (NFMA)har 140 medlemmer, hvorav alle er autorisert helsepersonell. De største yrkesgruppene er leger og fysioterapeuter, men også sykepleiere og tannleger er med.

 • Norske homeopaters landsforbund (NHL)har 481 fullverdige og 151 studentmedlemmer. Av disse anslås å være ca. 10 leger og 75 sykepleiere.

 • Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH) er et tverrfaglig fagforbund som samler flere fagrupper. De viktigste fagruppene er akupunktur, homøopati, biopati, homotoxologi, soneterapi, kinesologi og naturterapi. NLH har 430 medlemmer, hvorav 51 er autorisert helsepersonell (leger, kiropraktorer, sykepleiere, hjelpepleiere og fysioterapeuter).

 • Norske naturterapeuters hovedorganisasjon (NNH)har over 1000 medlemmer. NNH ble stiftet i 1994, og erstatter Sentralrådet for Norske Naturterapeuter, Collegium Medicum Norge, Norsk Biopatforbund, Norsk Heilpraktikerforening, Norsk Zoneterapeut Forening og Scandinavian Acupuncture Foundation. Senere har Norsk Aromaterapeut Forbund og Aromaterapiens Hovedorganisasjon kollektivt meldt seg inn i NNH. Minst 147 av medlemmene er autorisert helsepersonell.

 • Den norske kinesiologiforening (DNKF)har 206 medlemmer. Ca. 10 prosent av medlemmene er autorisert helsepersonell.

 • Norsk forening for helhetsmedisin (NFHM)har ca. 240 medlemmer, hvorav ca. 160 autorisert helsepersonell.

 • Norsk Osteopatforbund (NOF) har 149 medlemmer. Alle medlemmer har fysioterapiutdanning i bunn, og har dermed bakgrunn som autorisert helsepersonell.

 • Norges Napratpatforbund (NNF)har 62 medlemmer

 • Det norske healerforbundethar drøyt 200 medlemmer, hvorav ca. 10 prosent autorisert helsepersonell.

Til dokumentets forside