Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 33 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen fremmer departementet for det første forslag om å øke rettsgebyret med 15 kroner, til 860 kroner. Forslaget er omtalt i pkt. 2.

For det andre fremmes forslag om å redusere tinglysingsgebyret til 0,25 ganger grunnsatsen i rettsgebyret i saker som gjelder refinansiering av lån innenfor samme låneramme. Tiltaket vil gjøre det billigere å flytte lån og slik bidra til å skjerpe konkurransen i lånemarkedet. For en nærmere omtale av lovforslaget vises det til pkt. 3.

Det foreslås videre at begrepet «pantobligasjon eller skadeløsbrev» i rettsgebyrloven § 21 annet ledd erstattes med «pantedokument». Pantedokument er en samlebetegnelse for pantobligasjoner og skadesløsbrev, og omfatter i tillegg andre dokumenter som innholder stiftelse av avtalt panterett. Det er i praksis ingen tvil om at det skal betales gebyrer etter § 21 annet ledd uavhengig av hvilken undergruppe dokumentet kan kategoriseres i. Lovforslaget er omtalt i pkt 4.

Til slutt foreslås en endring i rettsgebyrloven § 3 fjerde ledd som følge av at Statens innkrevingssentral gradvis overtar ansvaret for innkrevingen av en del gebyrer. Forslaget er omtalt i pkt. 5

Til toppen
Til dokumentets forside