Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 34 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen fremmer regjeringen forslag om endringer i lov 19. juni 1997 nr 82 om pass § 3 fjerde ledd. Endringen går ut på at gebyret for pass ikke lenger knyttes til rettsgebyret, men at gebyret fastsettes i form av et fast beløp. Gebyret for pass foreslås fastsatt uforandret på dagens nivå, det vil si kroner 990,- for pass til personer over 16 år og kroner 420,- for pass til personer under 16 år.

Til toppen
Til dokumentets forside