Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 36 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Landbruksdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i dyrevernloven.

Forslagene medfører endringer i følgende bestemmelser i dagens lov:

  • § 7 Medisinsk og kirurgisk behandling

  • § 13 Forbod mot visse inngrep

Til toppen
Til dokumentets forside