Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 44 (1996-97)

Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr i samsvar med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Justis- og politidepartementet ligger ved.

Til toppen
Til dokumentets forside