Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 49 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet legger med dette fram forslag til lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.

Det foreslås endring som tilpasser loven til overgang til markedsstyrt rente for utdanningslån.

Til toppen
Til dokumentets forside