Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 49 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

I

I lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter gjøres følgende endring:

§ 7 skal lyde:

Det regnes renter og rentesrente av lånet når utdanningen er avsluttet eller normal utdanningstid er gått. Rentesrente skal ikke regnes ved nedsettelse av terminbeløpene etter § 8 første ledd tredje punktum med mindre nedsettelsen var urettmessig. Departementet gir forskrift om fastsettelse av rentesatser.

II

Loven trer i kraft straks.

Til toppen
Til dokumentets forside