Ot.prp. nr. 71

Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper

Ot.prp. nr. 71

(1995-96)

Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 28. juni 1996, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget