Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 72 (2000-2001)

Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I proposisjonen fremmes det forslag til en presisering av innsynslovens bestemmelse om unntak fra innsynsrett i de tilfellene innsyn kan skade forholdet til fremmede stater eller utenlandske samarbeidende tjenester. Forslaget innebærer at det kreves samtykke fra utenlandsk tjeneste før det gis innsyn i opplysninger som er gitt av samarbeidende tjeneste.

Det er viktig å få en rask løsning på det foreliggende spørsmål, og forslaget er bare forelagt berørte departementer. Det vises for øvrig til at de underliggende spørsmålene ble grundig drøftet i forbindelse med vedtakelsen av loven.

Til toppen
Til dokumentets forside