Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 72 (2000-2001)

Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslaget vil ikke medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til toppen
Til dokumentets forside