Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 81 (1997-98)

Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikernes Fellesorganisasjon og staten v/Arbeids- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1 mai 1998

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet legger med dette frem forslag om at arbeidstvisten mellom Akademikernes Fellesorganisasjon og staten v/Arbeids- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1 mai 1998 skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Departementet fremmer samtidig forslag om at det blir forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidskamp for å løse tvisten.

Til toppen
Til dokumentets forside