Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 89 (2002-2003)

Om lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis)

Til innhaldsliste

1 Høringsinstanser

Akademikerne

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barneombudet

Den norske jordmorforening

Den norske lægeforening

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Landets fylkesmenn

Landets kommuner

Landets pasientombud

Regionale helseforetak

Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund

Landsorganisasjonen

Nasjonalt råd for fødselsomsorgen

Norges forskningsråd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Helse- og Sosialforbund

Norsk Helse- og Sosialsjefslag

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk kommuneforbund

Norsk Pasientforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Rikstrygdeverket

Sosialdepartementet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Utdanningsforbundet

Til toppen
Til forsida av dokumentet