Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 9 (2008-2009)

Om lov om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen mener det er behov for en mer helhetlig, effektiv og styrket bistand til skredforebygging, og har bestemt at de statlige forvaltningsoppgavene innen skredforebygging skal ivaretas av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). En slik ny organisering gjør det nødvendig å foreta en endring i § 1, første ledd i naturskadeloven, og dette er bakgrunnen for denne odelstingsproposisjonen.

Forslaget endrer ikke kommunenes ansvar i forhold til sikring mot naturskader.

Til toppen
Til dokumentets forside