Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 91 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen er det foreslått at luftfartsloven får en ny bestemmelse som innebærer at departementet får fullmakt til å gi forskrifter om gjennomføring av EFTA-konvensjonen på luftfartens område. I tillegg er det foreslått å gjøre noen mindre opprettinger i gjeldende luftfartslov.

Til toppen
Til dokumentets forside