Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 95 (1998-99)

Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover

Til innhaldsliste

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Nærings- og handelsdepartementet gjer med dette framlegg om visse endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover, med sikte på å bringe norsk rett i samsvar med EØS-retten når det gjeld nasjonalitetskrav for registrering av skip i norsk ordinært register.

Til toppen
Til forsida av dokumentet