Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne- en kunnskapsstatus

NKVTS rapport

Last ned Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin rapport "Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne - en kunnskapsstatus" her (pdf)