Historisk arkiv

Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne- en kunnskapsstatus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

NKVTS rapport

Last ned Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin rapport "Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne - en kunnskapsstatus" her (pdf)