På vei til egen bolig

Publikasjonsnummer H-2161

Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere.