Forsiden

Pengespilloven - spill

Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.(Pengespilloven - spill)

Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan gå til godkjente formål.

Se loven på lovdata.no