Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Til innholdsfortegnelse

1
Innhold

Disse retningslinjene gjelder for det statlige tariffområdet.

Kapittel 2 inneholder Regjeringens intensjonserklæring om omstilling under trygghet. Erklæringen er også tatt inn som del 3 i hovedtariffavtalene.

I kapittel 3 er det gitt en oversikt over sentrale spørsmål i forbindelse med omstilling. Det er gitt noen begrepsavklaringer og en beskrivelse av ulike aktører ved omstilling i staten. Videre er det omtale av ledelsesutfordringer og virkemidler i en aktiv personalpolitikk.

I kapittel 4 er det gitt forslag til tidsplan i en prosess og omtale av spørsmål som gjelder informasjonsrutiner. Det er også tatt inn en veiledning om hvordan ansvarlig departement og underliggende virksomheter bør gå frem for å klargjøre budsjettmessige virkninger av bruk av omstillingsvirkemidler.

I kapittel 5 presenteres ulike juridiske problemstillinger knyttet til de ansattes rettigheter og plikter ved statlige omstillinger. Det nærmere innholdet i kapittelet omhandler arbeidsrettslige konsekvenser av omorganisering i den enkelte virksomhet, omorganisering internt i staten, mellom flere statlige virksomheter, virksomhetsoverdragelse i staten, statlig overtakelse av oppgaver fra kommunal, fylkeskommunal eller privat sektor og utskilling av statlige oppgaver til fylkeskommunal, kommunal eller privat sektor.

Disse retningslinjene må ikke betraktes som en uttømmende kilde for ulike rettslige spørsmål som oppstår i forbindelse med personalmessige konsekvenser av omstillinger.

Kapittel 6 inneholder lenke til mal for avtale om medbestemmelse ved omstilling.

Kapittel 7 inneholder protokoll om unntak fra krav om utlysning av ledig stilling.

Kapittel 8 en lenke til særavtale om virkemidler ved omstilling i staten, til standardkontrakt for sluttvederlag.

Som vedlegg til heftet en beskrivelse av ulike tilknytningsformer.

Til toppen
Til dokumentets forside