Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Høringssvar Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen

Dato: 04.07.2018

Svartype: Uten merknad

Vi viser til deres høring av 05.07.2018, om forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen.

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til høringen.

Med hilsen

Grethe D. Berentzen

Kunnskapsdepartementet