Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Høringssvar til forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen

Dato: 19.06.2018

Svartype: Uten merknad

Vedlegg