Høringssvar fra Syklistenes Landsforening

Høringsuttalelse til forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen

Dato: 31.08.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg