Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag om å innlemme overtredelse av forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen

Dato: 05.09.2018

Svartype: Uten merknad

Det vises til brev fra Samferdselsdepartementet av 5. juni d.å., deres ref 15/962.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.