Prikkbelastning

Brosjyre fra Samferdselsdepartementet

Målet med prikkbelastningsordningen er å hindre trafikkatferd som fører til mange ulykker. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene.

Last ned folderen på bokmål og nynorsk

OBS! Nye regler gjelder fra 1. juli 2011

Prikkbelastning - økt sikkehet på vegene!

Målet med prikkbelastningsordningen er å hindre trafikkatferd som fører til mange ulykker. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene.

Prikkbelastningen vil gjøre det lettere å reagere overfor motorvognførere som gjentatte ganger bryter trafikkreglene – og som dermed setter seg selv og andre trafikanter i fare.

Prikkbelastningsordningen blir innført fra 1. januar 2004.

Hva kan du få prikker for?

  • Brudd på fartsgrensene:
    Når fartsgrensen er 60km/t eller lavere og du kjører mer enn 10 km/t for fort
    Når farstgrensen er 70 km/t eller høyere og du kjører mer enn 15 km/t for fort
  • Kjøring mot rødt lys
  • Ulovlig forbikjøring
  • Brudd på vikeplikten
Hver gang du blir tatt for en slik overtredelse, får du som hovedregel registrert to prikker. For noen mindre fartsovertredelser får du én prikk.

Hvis du blir tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.

Hvordan får du prikker?

  • Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i en automatisk trafikkontroll (fotoboks).
  • Du godtar (vedtar) et forenklet forelegg eller et vanlig forelegg, eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). 

Prikkbelastningen kommer altså som en følge av et endelig avgjort forhold, det vil si en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Åtte prikker = tap av retten til å føre motorvogn

Prikkbelastningen registreres i et sentralt register i Statens vegvesen.

Hvis du får åtte prikker eller mer i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn i seks måneder.

Når du får tilbake retten til å føre motorvogn, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av føreretten.

Mer informasjon:

Statens vegvesen (telefon 815 35 080) eller politiet (telefon 02800) kan også gi informasjon om prikkbelastningsordningen.