Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 110 S (2012–2013)

Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til sletting av hele Myanmars gjeld til Norge. Regjeringen ber samtidig om Stortingets samtykke til å kunne gi garantier for 140 mill. USD for helsetiltak i utviklingsland. Formålet er prisreduksjoner for legemidler til bruk i utviklingsland.

Gjeldsslettingen gjennomføres på samme måte som da Norge slettet skipseksportgjelden til Ecuador, Egypt, Jamaica og Peru i 2007. Det vil si at hele Myanmars gjeld til Norge slettes uten bevilgning over bistandsbudsjettet, uten å ODA-rapportere beløpet til OECD/DAC og uten å belaste rammen i handlingsplanen Om gjeldslette for utvikling. Det innebærer også at Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK) ikke kompenseres for tapet på avskrivningen av fordringen. Gjelden slettes etter multilateralt koordinerte forhandlinger i Parisklubben 25. januar 2013. Myanmar har 3 153 mrd. kroner i gjeld til Norge, hvorav hele 2 974 mrd. er renter. Alt stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976-80).

Til toppen
Til dokumentets forside