Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 148 L (2011–2012)

Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen fremmer Justis- og beredskapsdepartementet forslag om en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Lovforslaget har sin bakgrunn i Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot Norge og tar sikte på å avklare rettstilstanden inntil endelig rettsavklaring foreligger.

Til toppen
Til dokumentets forside