Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 157 S (2012-2013)

Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Protokoll om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994 (Government Procurement Agreement – GPA), ble vedtatt av Norge og 40 andre WTO-medlemmer 30. mars 2012.

Hovedmålsettingen med GPA er å sikre en effektiv multilateral ramme for offentlige anskaffelser og at lovgivning og praksis i medlemslandene baseres på prinsippene om nasjonal behandling og ikke-diskriminering. Den reviderte avtalen regulerer anskaffelser foretatt av offentlig sektor over nærmere angitte terskelverdier.

Offentlige anskaffelser er allerede en del av EØS-avtalen, og Norge er dermed underlagt det relativt åpne innkjøpsregimet i EU/EØS. GPA gir imidlertid norske leverandører økt adgang til å delta i offentlige anskaffelser i markeder utenfor EØS-området, og avtalen sikrer disse økt forutsigbarhet og bedre rammebetingelser. Tilsvarende gis leverandører i GPA-land økt adgang til å delta i konkurranser om offentlige anskaffelser i Norge.

Siden protokollen om endring av GPA-avtalen antas å være av særlig viktighet, er Stortingets samtykke til godkjennelse nødvendig i medhold av Grl. § 26 annet ledd.

Protokollen om endring av GPAs hovedtekst, samt vedlegg inklusive de norske bindingslister i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen. Avtalen i sin helhet med alle partenes bindingslister overleveres også Stortinget som utrykt vedlegg. Vedleggene er også tilgjengelige elektronisk på http://www.regjeringen.no.

Til toppen
Til dokumentets forside