Prop. 19 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fram endringsforslag på statsbudsjettet for 2011 i samsvar med punkt 2 nedanfor.

Til forsida av dokumentet