Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 206 L (2012–2013)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Denne proposisjonen inneholder forslag til endringer i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og i Lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). Det blir foreslått disse endringene:

  • Plikt for skoleeier til å tilby et gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skole- og/eller SFO-tiden for elever på 1.– 4. årstrinn.

  • En gjensidig samarbeidsplikt om kulturskoletilbudet for offentlige skoler og musikk- og kulturskolen.

Forslaget er en oppfølging av Kulturskoleutvalgets rapport av 07.09.2010 Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle. Denne rapporten konkluderer med at det er gode forutsetninger for, og sterkt å anbefale, et sterkere og bredere samarbeid mellom musikk- og kulturskolen og grunnskolen/SFO.

Departementet tar sikte på at forslaget trer i kraft 1. januar 2014.

Til toppen
Til dokumentets forside