Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 22 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Utanriksdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til toppen
Til forsida av dokumentet