Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 22 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

100

Utanriksdepartementet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

919 000

frå kr 1 826 422 000 til kr 1 825 503 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med

98 203 000

frå kr 1 249 041 000 til kr 1 347 244 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Asia, kan overførast, vert redusert med

50 000 000

frå kr 2 097 300 000 til kr 2 047 300 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naudhjelp, kan overførast blir auka med

120 000 000

frå kr 500 000 000 til kr 620 000 000.

166

Miljø og berekraftig utvikling m.m.

71

Internasjonale prosessar og konvensjonar m.m., kan overførast, vert redusert med

3 600 000

frå kr 31 000 000 til 27 400 000

72

Internasjonale miljøprosessar og berekraftig utvikling, kan overførast, vert auka med

200 000 000

frå kr 168 400 000 til kr 368 400 000.

73

Klima- og skogsatsinga, kan overførast, vert redusert med

200 000 000

frå kr 2 847 600 000 til kr 2 647 600 000

74

Fornybar energi, kan overførast, vert redusert med

50 000 000

frå 1 377 300 000 til kr 1 327 300 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

127 125 000

frå kr 1 459 558 000 til kr 1 586 683 000

II

Stortinget samtykkjer i at Utanriksdepartementet i 2013 kan fråvike stortingsvedtak av 8. november 1984 ved utbetaling av 100 mill. kroner i tilskot til Global Crop Diversity Trust (GCDT),

Til toppen
Til forsida av dokumentet