Prop. 3 L (2010–2011)

Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget