Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 31 S (2010–2011)

Endringer på statsbudsjettet for 2010 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kunnskapsdepartementet legger i kapittel 2 i denne proposisjonen frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet for 2010. Kunnskapsdepartementet foreslår reduserte utgifter med til sammen 1329,6 mill. kroner. Inntektene foreslås økt med til sammen 634,1 mill. kroner. I kapittel 3 gis en orientering om endring i eierskapet av Simula.

Til toppen
Til dokumentets forside