Prop. 38 S (2012–2013)

SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

SAS presenterte 12. november 2012 en ny forretningsplan, 4XNG (4 Excellence Next Generation). Planen innebærer blant annet store kostnadsreduksjoner og skal ifølge selskapet skape bærekraftig lønnsomhet. En vellykket gjennomføring av planen er sentral for å unngå en meget utfordrende situasjon for selskapet. De fleste kostnadsbesparelsene skal være gjennomført innen 2014. Planen innebærer omfattende tiltak, herunder at det inngås nye kollektive overenskomster med de ansatte, at SAS’ administrasjon sentraliseres og reduseres og at flere eiendeler selges.

Selskapet forventer å kunne gjennomføre planen uten å måtte ta opp nye lån. Det har imidlertid behov for å fornye en eksisterende kredittfasilitet som kan trekkes på dersom likviditeten i en periode skulle komme under press. Styret i SAS har på den bakgrunnen henvendt seg til den norske, svenske og danske staten, KAW1 samt flere banker med forslag om at disse deltar i å etablere en slik trekkfasilitet for SAS.

Trekkfasiliteten er et tilsagn om lån på visse vilkår. SAS er kommet til enighet med syv banker, KAW og de statlige eierne om vilkårene for en slik fasilitet på opp til 3,5 mrd. svenske kroner. Den norske statens andel vil ved full utnyttelse være 500,5 mill. svenske kroner eller om lag 425 mill. norske kroner etter valutakursen 12. november 2012. Statlig deltagelse vil være betinget av Stortingets godkjennelse.

Departementet anser at deltagelse i en slik trekkfasilitet kan forventes å gi en markedsmessig avkastning. Trekkfasiliteten er nødvendig for å kunne gå videre med selskapets nye forretningsplan som tar sikte på å bedre lønnsomheten i SAS. Dette vil igjen kunne øke muligheten for å finne en strategisk partner for SAS og dermed legge til rette for et statlig nedsalg i selskapet. Det legges i proposisjonen frem forslag om at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å delta som lånegiver i en slik fasilitet.

Fotnoter

1.

Knut og Alice Wallenbergs stiftelse