Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 41 L (2013–2014)

Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen fremmer Justis- og beredskapsdepartementet forslag om å videreføre midlertidig lov 14. desember 2012 nr. 89 om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus frem til 1. juli 2015. Lovforslaget fremmes for å gi nødvendig tid til å følge opp Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot Norge og NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett.

Til toppen
Til dokumentets forside