Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 43 L (2012–2013)

Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen fremmer Justis- og beredskapsdepartementet forslag om å redusere det alminnelige tinglysingsgebyret med 488 kroner fra 1 548 kroner til 1 060 kroner. I tillegg foreslås å senke tinglysingsgebyret for pantedokument i fast eiendom med 875 kroner fra 1 935 kroner til 1 060 kroner. Endringene foreslås med virkning fra 1. januar 2013. Forslagene til lovendring er i samsvar med forslaget i Prop. 1 S (2012 – 2013) for Miljøverndepartementet (se kap. 4465 post 02, side 119 og boks 8.5 Tinglysingsgebyret, side 144).

Til toppen
Til dokumentets forside