Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

2 Løyving for universitet, høgskolar og fagskolar

Tabell 2.1 Løyving per universitet og høgskole i 2017 (i 1 000 kroner)

Institusjon

Løyving

Statlege verksemder

Nord universitet

1 313 188

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

1 194 224

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

6 116 472

Universitetet i Agder

1 281 946

Universitetet i Bergen

3 387 202

Universitetet i Oslo

5 316 875

Universitetet i Stavanger

1 383 659

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

3 291 559

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

172 874

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole for logistikk

205 921

Noregs handelshøgskole

438 669

Noregs idrettshøgskole

263 509

Noregs musikkhøgskole

256 148

Høgskolen i Hedmark

603 512

Høgskolen i Lillehammer

400 302

Høgskolen i Oslo og Akershus

2 207 771

Høgskolen i Søraust-Noreg

1 707 898

Høgskulen på Vestlandet

1 790 434

Høgskulen i Volda

333 637

Høgskolen i Østfold

601 750

Kunsthøgskolen i Oslo

333 471

Samisk høgskole

83 938

Private verksemder

Det teologiske Menighetsfakultet

84 969

Handelshøyskolen BI

302 897

VID vitenskapelig høgskole

254 136

Ansgar Teologiske Høgskole

14 729

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

25 264

Bergen Arkitekthøgskole

17 126

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærarutdanning

118 027

Fjellhaug internasjonale Høgskole

9 960

Høyskolen Kristiania

61 906

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

2 598

Høgskolen Diakonova

50 779

Høgskolen for Ledelse og Teologi

10 027

Lovisenberg diakonale høgskole

86 889

NLA Høgskolen

168 438

Norges Dansehøyskole

10 379

Rudolf Steinerhøyskolen

11 954

Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology

112 116

Tabell 2.2 Tilskott per fagskole i 2017 (i 1 000 kroner)

Fagskole

Tilskott

Bårdar Akademiet AS

14 128

Designinstituttet

3 573

Det tverrfaglige kunstinstitutt

1 998

Einar Granum Kunstfagskole

12 869

Fabrikken Asker kunstfagskole

4 746

Fagskolen for bokbransjen

1 211

Fagskolen Innlandet

4 374

Frelsesarmeens offiserskole

795

Hald internasjonale senter

4 386

Kunstskolen i Bergen

5 873

Kunstskolen i Rogaland

4 820

Menighetsbibelskolen

3 262

Nordland kunst- og filmfagskole

3 324

Ålesund kunstfagskole

5 247

1 Tabellen viser berre tilskott over budsjettet til Kunnskapsdepartementet, kap. 276 post 72.

Til toppen
Til forsida av dokumentet