Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

2 Løyving for universitet, høgskolar og fagskoleutdanning

Tabell 2.1 Løyving per universitet og høgskole i 2018

(i 1 000 kroner)

Institusjon

Løyving

Statlege verksemder

Nord universitet

1 360 840

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

1 242 354

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

6 459 515

Universitetet i Agder

1 399 609

Universitetet i Bergen

3 525 991

Universitetet i Oslo

5 465 025

Universitetet i Stavanger

1 503 899

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

3 170 719

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

178 839

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole for logistikk

227 210

Noregs handelshøgskole

459 667

Noregs idrettshøgskole

198 986

Noregs musikkhøgskole

266 128

Høgskolen i Innlandet

1 083 748

Høgskolen i Oslo og Akershus

2 343 860

Høgskolen i Søraust-Noreg

1 775 546

Høgskulen på Vestlandet

1 892 854

Høgskulen i Volda

346 574

Høgskolen i Østfold

639 202

Kunsthøgskolen i Oslo

347 402

Samisk høgskole

90 599

Private verksemder

Det teologiske menighetsfakultet

91 071

Handelshøyskolen BI

324 457

VID vitenskapelige høgskole

270 321

Ansgar Teologiske Høgskole

15 493

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

26 886

Bergen Arkitekthøgskole

17 158

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning

119 042

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

10 236

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

2 543

Høyskolen Diakonova

56 475

Høgskolen for Ledelse og Teologi

9 436

Høyskolen Kristiania

79 920

Lovisenberg diakonale høgskole

96 000

Musikkteaterhøyskolen

4 089

NLA Høgskolen

193 077

Norges Dansehøyskole

10 613

Steinerhøyskolen

14 927

Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology

117 190

Tabell 2.2 Tilskott for fagskoleutdanning til fylkeskommunane i 2018

(i 1 000 kroner)

Fylkeskommune

Tilskott

Akershus

23 314

Aust-Agder

11 925

Buskerud

33 018

Finnmark

4 049

Hedmark

3 956

Hordaland

96 369

Møre og Romsdal

41 587

Nordland

23 535

Nord-Trøndelag

24 892

Oppland

51 586

Oslo

73 930

Rogaland

54 747

Sogn og Fjordane

15 773

Sør-Trøndelag

36 139

Telemark

31 103

Troms

24 987

Vest-Agder

32 563

Vestfold

16 390

Østfold

29 202

Til forsida av dokumentet