Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S Tillegg nr. 1 (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

I

I statsbudsjettet for 2016 blir bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:
50 Det kongelige hoff 173 258 000
mot tidligere foreslått kr 173 427 000
51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff 19 880 000
mot tidligere foreslått kr 19 900 000
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:
50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. 18 802 000
mot tidligere foreslått kr 18 820 000
61 Høyesterett:
1 Driftsutgifter 95 089 000
mot tidligere foreslått kr 95 181 000
100 Utenriksdepartementet:
1 Driftsutgifter 2 102 115 000
mot tidligere foreslått kr 2 104 045 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 12 242 000
mot tidligere foreslått kr 12 253 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:
1 Driftsutgifter 49 494 000
mot tidligere foreslått kr 49 549 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:
1 Driftsutgifter 9 567 000
mot tidligere foreslått kr 9 576 000
115 Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 17 149 000
mot tidligere foreslått kr 17 176 000
118 Nordområdetiltak mv.:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71 31 993 000
mot tidligere foreslått kr 32 019 000
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1 320 079 000
mot tidligere foreslått kr 339 579 000
119 Globale sikkerhetstiltak:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 2 085 000
mot tidligere foreslått kr 2 087 000
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1 Driftsutgifter 1 423 382 000
mot tidligere foreslått kr 1 424 628 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):
1 Driftsutgifter 233 908 000
mot tidligere foreslått kr 234 144 000
144 Fredskorpset:
1 Driftsutgifter 45 146 000
mot tidligere foreslått kr 45 191 000
150 Bistand til Afrika:
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres 1 984 640 000
mot tidligere foreslått kr 2 111 900 000
151 Bistand til Asia:
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres 591 500 000
mot tidligere foreslått kr 784 500 000
153 Bistand til Latin-Amerika:
78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres 30 000 000
mot tidligere foreslått kr 100 000 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling:
1 Driftsutgifter 10 131 000
mot tidligere foreslått kr 16 152 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres 670 471 000
mot tidligere foreslått kr 1 639 211 000
77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres 142 000 000
mot tidligere foreslått kr 160 000 000
161 Næringsutvikling:
70 Næringsutvikling, kan overføres 139 000 000
mot tidligere foreslått kr 269 000 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:
72 Menneskerettigheter, kan overføres 258 300 000
mot tidligere foreslått kr 383 300 000
164 Fred, forsoning og demokrati:
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres 405 900 000
mot tidligere foreslått kr 655 900 000
71 ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres 225 000 000
mot tidligere foreslått kr 325 000 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres 465 500 000
mot tidligere foreslått kr 595 500 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering:
1 Driftsutgifter 90 677 000
mot tidligere foreslått kr 90 817 000
70 Forskning, kan overføres 78 000 000
mot tidligere foreslått kr 123 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres 265 900 000
mot tidligere foreslått kr 335 900 000
166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.:
72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres 597 200 000
mot tidligere foreslått kr 847 200 000
74 Fornybar energi, kan overføres 270 000 000
mot tidligere foreslått kr 790 000 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21 Spesielle driftsutgifter 7 326 430 000
mot tidligere foreslått kr 1 916 591 000
168 Kvinners rettigheter og likestilling:
70 Kvinners rettigheter og likestilling, kan overføres 263 500 000
mot tidligere foreslått kr 313 500 000
169 Global helse og utdanning:
1 Driftsutgifter 15 966 000
mot tidligere foreslått kr 15 974 000
170 FN-organisasjoner mv.:
70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 435 000 000
mot tidligere foreslått kr 660 000 000
71 FNs befolkningsfond (UNFPA) 381 000 000
mot tidligere foreslått kr 431 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF) 475 000 000
mot tidligere foreslått kr 500 000 000
76 FN og globale utfordringer, kan overføres 192 300 000
mot tidligere foreslått kr 292 300 000
77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres 100 000 000
mot tidligere foreslått kr 175 000 000
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres 47 000 000
mot tidligere foreslått kr 77 000 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres 25 000 000
mot tidligere foreslått kr 100 000 000
82 FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres 55 000 000
mot tidligere foreslått kr 95 000 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner:
71 Regionale banker og fond, kan overføres 820 500 000
mot tidligere foreslått kr 868 500 000
72 Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker
og finansinstitusjoner, kan overføres 110 500 000
mot tidligere foreslått kr 214 500 000
200 Kunnskapsdepartementet:
1 Driftsutgifter 254 407 000
mot tidligere foreslått kr 254 662 000
21 Spesielle driftsutgifter 11 208 000
mot tidligere foreslått kr 11 219 000
220 Utdanningsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 273 231 000
mot tidligere foreslått kr 273 486 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 135 212 000
mot tidligere foreslått kr 135 359 000
221 Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:
1 Driftsutgifter 13 960 000
mot tidligere foreslått kr 13 974 000
222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
1 Driftsutgifter 88 734 000
mot tidligere foreslått kr 88 826 000
224 Senter for IKT i utdanningen:
1 Driftsutgifter 60 939 000
mot tidligere foreslått kr 61 000 000
21 Spesielle driftsutgifter 21 959 000
mot tidligere foreslått kr 23 983 000
225 Tiltak i grunnopplæringen:
1 Driftsutgifter 22 239 000
mot tidligere foreslått kr 22 261 000
21 Spesielle driftsutgifter 100 342 000
mot tidligere foreslått kr 100 443 000
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge 456 563 000
mot tidligere foreslått kr 174 622 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 824 164 000
mot tidligere foreslått kr 824 930 000
50 Nasjonale sentre i grunnopplæringen 92 030 000
mot tidligere foreslått kr 92 121 000
229 Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører:
1 Driftsutgifter 23 246 000
mot tidligere foreslått kr 23 269 000
230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem:
1 Driftsutgifter 636 855 000
mot tidligere foreslått kr 638 992 000
21 Spesielle driftsutgifter 61 349 000
mot tidligere foreslått kr 61 409 000
231 Barnehager:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 419 540 000
mot tidligere foreslått kr 449 825 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 8 703 000
mot tidligere foreslått kr 8 712 000
253 Folkehøyskoler:
70 Tilskudd til folkehøyskoler 781 630 000
mot tidligere foreslått kr 791 630 000
256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:
1 Driftsutgifter 53 381 000
mot tidligere foreslått kr 53 429 000
21 Spesielle driftsutgifter 11 325 000
mot tidligere foreslått kr 11 340 000
257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 5 311 000
mot tidligere foreslått kr 5 316 000
258 Tiltak for livslang læring:
1 Driftsutgifter 4 900 000
mot tidligere foreslått kr 4 905 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1 91 898 000
mot tidligere foreslått kr 91 962 000
260 Universiteter og høyskoler:
50 Statlige universiteter og høyskoler 31 335 347 000
mot tidligere foreslått kr 31 365 176 000
70 Private høyskoler 1 275 534 000
mot tidligere foreslått kr 1 276 762 000
280 Felles enheter:
1 Driftsutgifter 80 535 000
mot tidligere foreslått kr 80 614 000
50 Senter for internasjonalisering av utdanning 81 184 000
mot tidligere foreslått kr 81 254 000
51 Drift av nasjonale fellesoppgaver 174 743 000
mot tidligere foreslått kr 174 914 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 209 582 000
mot tidligere foreslått kr 209 703 000
50 Tilskudd til Norges forskningsråd 167 710 000
mot tidligere foreslått kr 167 846 000
283 Meteorologiformål:
50 Meteorologisk institutt 306 456 000
mot tidligere foreslått kr 306 741 000
284 De nasjonale forskningsetiske komiteene:
1 Driftsutgifter 17 007 000
mot tidligere foreslått kr 17 025 000
285 Norges forskningsråd:
52 Langsiktig, grunnleggende forskning 1 602 495 000
mot tidligere foreslått kr 1 604 018 000
53 Strategiske satsinger 1 240 752 000
mot tidligere foreslått kr 1 241 757 000
54 Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse 486 772 000
mot tidligere foreslått kr 487 227 000
55 Administrasjon 279 952 000
mot tidligere foreslått kr 281 728 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71 15 611 000
mot tidligere foreslått kr 15 651 000
53 NUPI 4 721 000
mot tidligere foreslått kr 4 726 000
57 Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter 178 922 000
mot tidligere foreslått kr 179 085 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter 37 279 000
mot tidligere foreslått kr 37 306 000
300 Kulturdepartementet:
1 Driftsutgifter 134 775 000
mot tidligere foreslått kr 134 910 000
21 Spesielle driftsutgifter 1 806 000
mot tidligere foreslått kr 1 808 000
314 Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring:
21 Spesielle driftsutgifter 2 229 000
mot tidligere foreslått kr 2 231 000
315 Frivillighetsformål:
21 Forskning og utredning 5 890 000
mot tidligere foreslått kr 5 901 000
320 Allmenne kulturformål:
1 Driftsutgifter 133 814 000
mot tidligere foreslått kr 133 945 000
21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres 18 150 000
mot tidligere foreslått kr 18 160 000
55 Norsk kulturfond 81 256 000
mot tidligere foreslått kr 81 556 000
321 Kunstnerformål:
71 Statsstipend 13 114 000
mot tidligere foreslått kr 13 130 000
322 Visuell kunst:
1 Driftsutgifter 16 436 000
mot tidligere foreslått kr 16 453 000
55 Norsk kulturfond 102 618 000
mot tidligere foreslått kr 103 018 000
323 Musikkformål:
1 Driftsutgifter 164 114 000
mot tidligere foreslått kr 164 278 000
55 Norsk kulturfond 314 814 000
mot tidligere foreslått kr 316 014 000
324 Scenekunstformål:
1 Driftsutgifter 72 843 000
mot tidligere foreslått kr 72 915 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 60 267 000
mot tidligere foreslått kr 60 327 000
55 Norsk kulturfond 138 907 000
mot tidligere foreslått kr 139 407 000
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Driftsutgifter 524 447 000
mot tidligere foreslått kr 524 963 000
55 Norsk kulturfond 170 765 000
mot tidligere foreslått kr 171 365 000
328 Museums- og andre kulturvernformål:
55 Norsk kulturfond 30 174 000
mot tidligere foreslått kr 30 274 000
329 Arkivformål:
1 Driftsutgifter 333 163 000
mot tidligere foreslått kr 333 492 000
334 Film- og medieformål:
1 Driftsutgifter 156 287 000
mot tidligere foreslått kr 156 442 000
50 Filmfondet 485 174 000
mot tidligere foreslått kr 487 074 000
335 Mediestøtte:
71 Produksjonstilskudd 308 046 000
mot tidligere foreslått kr 323 046 000
339 Pengespill, lotterier og stiftelser:
1 Driftsutgifter 66 324 000
mot tidligere foreslått kr 66 389 000
340 Den norske kirke:
1 Driftsutgifter 1 284 745 000
mot tidligere foreslått kr 1 285 952 000
75 Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres 468 090 000
mot tidligere foreslått kr 472 390 000
341 Tilskudd til trossamfunn m.m.:
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning 315 256 000
mot tidligere foreslått kr 315 956 000
342 Kirkebygg og gravplasser:
1 Driftsutgifter 55 538 000
mot tidligere foreslått kr 55 596 000
400 Justis- og beredskapsdepartementet:
1 Driftsutgifter 340 169 000
mot tidligere foreslått kr 335 511 000
(NY) 22 Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling 2 000 000 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres 24 360 000
mot tidligere foreslått kr 24 384 000
50 Norges forskningsråd 22 363 000
mot tidligere foreslått kr 22 385 000
410 Domstolene:
1 Driftsutgifter 2 054 212 000
mot tidligere foreslått kr 2 061 241 000
21 Spesielle driftsutgifter 67 636 000
mot tidligere foreslått kr 67 723 000
411 Domstoladministrasjonen:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 75 098 000
mot tidligere foreslått kr 75 173 000
414 Forliksråd og andre domsutgifter:
1 Driftsutgifter 185 886 000
mot tidligere foreslått kr 186 062 000
21 Spesielle driftsutgifter 36 553 000
mot tidligere foreslått kr 36 593 000
430 Kriminalomsorgen:
1 Driftsutgifter 4 095 974 000
mot tidligere foreslått kr 4 099 724 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 88 400 000
mot tidligere foreslått kr 88 486 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
1 Driftsutgifter 186 433 000
mot tidligere foreslått kr 186 619 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:
1 Driftsutgifter 14 467 783 000
mot tidligere foreslått kr 14 205 143 000
21 Spesielle driftsutgifter 406 831 000
mot tidligere foreslått kr 331 086 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres 10 502 000
mot tidligere foreslått kr 10 511 000
23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål 26 456 000
mot tidligere foreslått kr 26 467 000
442 Politihøgskolen:
1 Driftsutgifter 575 056 000
mot tidligere foreslått kr 575 628 000
444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST):
1 Driftsutgifter 787 479 000
mot tidligere foreslått kr 773 310 000
445 Den høyere påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter 211 170 000
mot tidligere foreslått kr 211 361 000
446 Den militære påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter 7 829 000
mot tidligere foreslått kr 7 837 000
448 Grensekommissæren:
1 Driftsutgifter 6 262 000
mot tidligere foreslått kr 6 268 000
451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Driftsutgifter 681 633 000
mot tidligere foreslått kr 648 764 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 6 959 000
mot tidligere foreslått kr 6 963 000
452 Sentral krisehåndtering:
1 Driftsutgifter 27 863 000
mot tidligere foreslått kr 27 890 000
454 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsutgifter 708 502 000
mot tidligere foreslått kr 714 178 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 879 034 000
mot tidligere foreslått kr 999 034 000
455 Redningstjenesten:
1 Driftsutgifter 114 022 000
mot tidligere foreslått kr 114 113 000
21 Spesielle driftsutgifter 26 502 000
mot tidligere foreslått kr 26 523 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Driftsutgifter 566 991 000
mot tidligere foreslått kr 572 671 000
460 Spesialenheten for politisaker:
1 Driftsutgifter 40 138 000
mot tidligere foreslått kr 40 178 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
1 Driftsutgifter 958 002 000
mot tidligere foreslått kr 959 212 000
467 Norsk Lovtidend:
1 Driftsutgifter 4 154 000
mot tidligere foreslått kr 4 157 000
468 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:
1 Driftsutgifter 15 137 000
mot tidligere foreslått kr 15 152 000
469 Vergemålsordningen:
1 Driftsutgifter 228 896 000
mot tidligere foreslått kr 182 965 000
21 Spesielle driftsutgifter 199 497 000
mot tidligere foreslått kr 141 569 000
470 Fri rettshjelp:
1 Driftsutgifter 719 856 000
mot tidligere foreslått kr 695 621 000
472 Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:
1 Driftsutgifter 20 411 000
mot tidligere foreslått kr 20 440 000
473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Driftsutgifter 42 202 000
mot tidligere foreslått kr 40 144 000
474 Konfliktråd:
1 Driftsutgifter 103 084 000
mot tidligere foreslått kr 103 180 000
475 Bobehandling:
1 Driftsutgifter 75 298 000
mot tidligere foreslått kr 75 364 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 7 162 000
mot tidligere foreslått kr 7 169 000
490 Utlendingsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 1 213 802 000
mot tidligere foreslått kr 889 453 000
21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak 4 946 769 000
mot tidligere foreslått kr 1 523 077 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 90 645 000
mot tidligere foreslått kr 49 401 000
23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres 4 245 000
mot tidligere foreslått kr 4 253 000
60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak 599 500 000
mot tidligere foreslått kr 275 711 000
70 Stønader til beboere i asylmottak 861 113 000
mot tidligere foreslått kr 384 133 000
71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 53 119 000
mot tidligere foreslått kr 23 119 000
72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres 122 254 000
mot tidligere foreslått kr 102 254 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres 19 250 000
mot tidligere foreslått kr 19 139 000
491 Utlendingsnemnda:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 270 358 000
mot tidligere foreslått kr 270 626 000
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1 8 588 000
mot tidligere foreslått kr 8 599 000
500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
1 Driftsutgifter 352 940 000
mot tidligere foreslått kr 354 393 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 79 052 000
mot tidligere foreslått kr 105 462 000
22 Forskning, kan overføres 6 832 000
mot tidligere foreslått kr 6 839 000
50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd 66 143 000
mot tidligere foreslått kr 66 202 000
510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:
1 Driftsutgifter 631 838 000
mot tidligere foreslått kr 634 407 000
22 Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor 127 213 000
mot tidligere foreslått kr 127 337 000
520 Tilskudd til de politiske partier:
1 Driftsutgifter 8 591 000
mot tidligere foreslått kr 8 599 000
525 Fylkesmannsembetene:
1 Driftsutgifter 1 538 795 000
mot tidligere foreslått kr 1 540 312 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 157 738 000
mot tidligere foreslått kr 157 903 000
530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres 1 752 925 000
mot tidligere foreslått kr 1 772 925 000
531 Eiendommer til kongelige formål:
1 Driftsutgifter 25 603 000
mot tidligere foreslått kr 25 628 000
533 Eiendommer utenfor husleieordningen:
1 Driftsutgifter 20 063 000
mot tidligere foreslått kr 20 083 000
534 Erstatningslokaler for departementene:
1 Driftsutgifter 386 634 000
mot tidligere foreslått kr 387 019 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT:
1 Driftsutgifter 208 523 000
mot tidligere foreslått kr 209 413 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 43 877 000
mot tidligere foreslått kr 44 105 000
23 Elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste, kan overføres 95 795 000
mot tidligere foreslått kr 95 902 000
541 IKT-politikk:
22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres, kan nyttes under kap. 541 post 70 7 084 000
mot tidligere foreslått kr 7 093 000
542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:
1 Driftsutgifter 5 641 000
mot tidligere foreslått kr 5 646 000
545 Datatilsynet:
1 Driftsutgifter 45 624 000
mot tidligere foreslått kr 45 661 000
546 Personvernnemnda:
1 Driftsutgifter 1 889 000
mot tidligere foreslått kr 1 891 000
551 Regional utvikling og nyskaping:
61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres 155 302 000
mot tidligere foreslått kr 205 302 000
554 Kompetansesenter for distriktsutvikling:
1 Driftsutgifter 26 885 000
mot tidligere foreslått kr 26 911 000
560 Sametinget:
50 Sametinget 279 956 000
mot tidligere foreslått kr 280 233 000
561 Tilskudd til samiske formål:
50 Samisk høgskole 5 594 000
mot tidligere foreslått kr 5 600 000
51 Divvun 6 894 000
mot tidligere foreslått kr 6 900 000
562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:
1 Driftsutgifter 3 161 000
mot tidligere foreslått kr 3 164 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 044 000
mot tidligere foreslått kr 2 046 000
563 Internasjonalt reindriftssenter:
1 Driftsutgifter 5 858 000
mot tidligere foreslått kr 5 862 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 554 000
mot tidligere foreslått kr 2 557 000
571 Rammetilskudd til kommuner:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 37 250 000
mot tidligere foreslått kr 37 284 000
576 Vedlikehold og rehabilitering:
60 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner 200 000 000
mot tidligere foreslått kr 500 000 000
579 Valgutgifter:
1 Driftsutgifter 20 405 000
mot tidligere foreslått kr 20 462 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak:
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres 888 270 000
mot tidligere foreslått kr 793 270 000
77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres 24 100 000
mot tidligere foreslått kr 26 100 000
585 Husleietvistutvalget:
1 Driftsutgifter 25 734 000
mot tidligere foreslått kr 25 758 000
587 Direktoratet for byggkvalitet:
1 Driftsutgifter 85 663 000
mot tidligere foreslått kr 86 048 000
22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling 54 388 000
mot tidligere foreslått kr 54 646 000
595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:
1 Driftsutgifter 310 756 000
mot tidligere foreslått kr 312 011 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 481 313 000
mot tidligere foreslått kr 483 375 000
600 Arbeids- og sosialdepartementet:
1 Driftsutgifter 183 581 000
mot tidligere foreslått kr 183 762 000
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21 Spesielle driftsutgifter 61 193 000
mot tidligere foreslått kr 61 260 000
50 Norges forskningsråd 136 862 000
mot tidligere foreslått kr 137 000 000
605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Driftsutgifter 11 217 024 000
mot tidligere foreslått kr 11 228 210 000
21 Spesielle driftsutgifter 31 309 000
mot tidligere foreslått kr 31 340 000
70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres 196 940 000
mot tidligere foreslått kr 221 940 000
606 Trygderetten:
1 Driftsutgifter 68 923 000
mot tidligere foreslått kr 68 990 000
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:
21 Spesielle driftsutgifter 64 157 000
mot tidligere foreslått kr 64 230 000
634 Arbeidsmarkedstiltak:
21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres 26 218 000
mot tidligere foreslått kr 26 270 000
640 Arbeidstilsynet:
1 Driftsutgifter 554 119 000
mot tidligere foreslått kr 554 660 000
21 Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud 10 420 000
mot tidligere foreslått kr 10 430 000
642 Petroleumstilsynet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 220 495 000
mot tidligere foreslått kr 220 710 000
21 Spesielle driftsutgifter 30 959 000
mot tidligere foreslått kr 30 980 000
643 Statens arbeidsmiljøinstitutt:
50 Statstilskudd 117 205 000
mot tidligere foreslått kr 117 320 000
648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:
1 Driftsutgifter 17 793 000
mot tidligere foreslått kr 17 810 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 1 438 000
mot tidligere foreslått kr 1 440 000
649 Treparts bransjeprogrammer:
21 Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer 2 757 000
mot tidligere foreslått kr 2 760 000
700 Helse- og omsorgsdepartementet:
1 Driftsutgifter 207 965 000
mot tidligere foreslått kr 208 175 000
701 Direktoratet for e-helse:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 254 628 000
mot tidligere foreslått kr 254 940 000
70 Norsk Helsenett SF 122 878 000
mot tidligere foreslått kr 122 998 000
702 Beredskap:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 30 141 000
mot tidligere foreslått kr 30 171 000
703 Internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 66 352 000
mot tidligere foreslått kr 66 418 000
710 Folkehelseinstituttet:
1 Driftsutgifter 898 171 000
mot tidligere foreslått kr 899 051 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 700 248 000
mot tidligere foreslått kr 694 873 000
712 Bioteknologirådet:
1 Driftsutgifter 8 719 000
mot tidligere foreslått kr 8 727 000
714 Folkehelse:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79 148 851 000
mot tidligere foreslått kr 149 026 000
720 Helsedirektoratet:
1 Driftsutgifter 1 110 144 000
mot tidligere foreslått kr 1 111 351 000
21 Spesielle driftsutgifter 46 090 000
mot tidligere foreslått kr 46 150 000
721 Statens helsetilsyn:
1 Driftsutgifter 114 991 000
mot tidligere foreslått kr 115 123 000
722 Norsk pasientskadeerstatning:
1 Driftsutgifter 161 823 000
mot tidligere foreslått kr 161 984 000
723 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:
1 Driftsutgifter 103 970 000
mot tidligere foreslått kr 104 053 000
729 Pasient- og brukerombud:
1 Driftsutgifter 61 117 000
mot tidligere foreslått kr 61 178 000
732 Regionale helseforetak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 19 322 000
mot tidligere foreslått kr 19 341 000
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 776 020 000
mot tidligere foreslått kr 765 397 000
71 Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres 519 975 000
mot tidligere foreslått kr 520 484 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres 54 088 341 000
mot tidligere foreslått kr 54 086 728 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres 19 092 194 000
mot tidligere foreslått kr 19 091 657 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres 14 436 023 000
mot tidligere foreslått kr 14 435 603 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres 12 881 489 000
mot tidligere foreslått kr 12 881 171 000
76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning 31 627 870 000
mot tidligere foreslått kr 31 657 561 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning 4 086 562 000
mot tidligere foreslått kr 4 090 193 000
78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres 1 103 523 000
mot tidligere foreslått kr 1 104 647 000
733 Habilitering og rehabilitering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 12 538 000
mot tidligere foreslått kr 12 550 000
734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:
1 Driftsutgifter 49 519 000
mot tidligere foreslått kr 49 569 000
21 Spesielle driftsutgifter 14 299 000
mot tidligere foreslått kr 14 313 000
750 Statens legemiddelverk:
1 Driftsutgifter 273 886 000
mot tidligere foreslått kr 274 126 000
751 Legemiddeltiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 10 681 000
mot tidligere foreslått kr 10 691 000
761 Omsorgstjeneste:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 134 331 000
mot tidligere foreslått kr 134 546 000
762 Primærhelsetjeneste:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 61 459 000
mot tidligere foreslått kr 61 499 000
50 Samisk helse 5 511 000
mot tidligere foreslått kr 5 516 000
765 Psykisk helse og rusarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72 122 966 000
mot tidligere foreslått kr 123 085 000
75 Vold og traumatisk stress 162 520 000
mot tidligere foreslått kr 157 520 000
769 Utredningsvirksomhet mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 14 459 000
mot tidligere foreslått kr 14 477 000
770 Tannhelsetjenester:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 27 073 000
mot tidligere foreslått kr 27 097 000
780 Forskning:
50 Norges forskningsråd mv. 357 888 000
mot tidligere foreslått kr 358 225 000
781 Forsøk og utvikling mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 86 879 000
mot tidligere foreslått kr 86 964 000
783 Personell:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 39 023 000
mot tidligere foreslått kr 39 052 000
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
1 Driftsutgifter 163 762 000
mot tidligere foreslått kr 163 925 000
21 Spesielle driftsutgifter 11 761 000
mot tidligere foreslått kr 11 773 000
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 253 157 000
mot tidligere foreslått kr 221 354 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres 39 726 000
mot tidligere foreslått kr 39 766 000
50 Norges Forskningsråd 6 946 000
mot tidligere foreslått kr 6 953 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres 8 393 128 000
mot tidligere foreslått kr 7 951 588 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning 596 383 000
mot tidligere foreslått kr 534 507 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres 31 896 000
mot tidligere foreslått kr 31 924 000
22 Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 13 794 000
mot tidligere foreslått kr 13 806 000
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 1 985 608 000
mot tidligere foreslått kr 1 718 725 000
840 Tiltak mot vold og overgrep:
21 Spesielle driftsutgifter 26 695 000
mot tidligere foreslått kr 26 698 000
841 Samliv og konfliktløsning:
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 6 527 000
mot tidligere foreslått kr 6 534 000
842 Familievern:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 280 261 000
mot tidligere foreslått kr 280 536 000
21 Spesielle driftsutgifter 29 036 000
mot tidligere foreslått kr 29 064 000
846 Familie- og oppveksttiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71 9 239 000
mot tidligere foreslått kr 9 243 000
847 EUs ungdomsprogram:
1 Driftsutgifter, kan overføres 8 058 000
mot tidligere foreslått kr 8 067 000
848 Barneombudet:
1 Driftsutgifter 13 636 000
mot tidligere foreslått kr 13 649 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:
1 Driftsutgifter 190 206 000
mot tidligere foreslått kr 190 382 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 66 155 000
mot tidligere foreslått kr 66 247 000
22 Barnesakkyndig kommisjon 7 702 000
mot tidligere foreslått kr 7 709 000
50 Forskning og utvikling 13 395 000
mot tidligere foreslått kr 13 408 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 1 578 134 000
mot tidligere foreslått kr 1 696 000 000
855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60 4 266 743 000
mot tidligere foreslått kr 4 271 098 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 20 711 000
mot tidligere foreslått kr 20 733 000
22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1 1 919 494 000
mot tidligere foreslått kr 1 921 264 000
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:
1 Driftsutgifter 1 392 040 000
mot tidligere foreslått kr 225 241 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 254 413 000
mot tidligere foreslått kr 247 701 000
21 Spesielle driftsutgifter 14 018 000
mot tidligere foreslått kr 14 031 000
860 Forbrukerrådet:
50 Basisbevilgning 129 342 000
mot tidligere foreslått kr 129 491 000
51 Markedsportaler 26 008 000
mot tidligere foreslått kr 26 026 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 12 655 000
mot tidligere foreslått kr 12 660 000
867 Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget:
1 Driftsutgifter 10 455 000
mot tidligere foreslått kr 10 465 000
868 Forbrukerombudet:
1 Driftsutgifter 23 297 000
mot tidligere foreslått kr 23 320 000
870 Likestillings- og diskrimineringsnemnda:
1 Driftsutgifter 5 855 000
mot tidligere foreslått kr 5 860 000
871 Likestilling og ikke-diskriminering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 11 000 000
mot tidligere foreslått kr 11 017 000
872 Nedsatt funksjonsevne:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 14 156 000
mot tidligere foreslått kr 14 170 000
873 Likestillings- og diskrimineringsombudet:
50 Basisbevilgning 52 910 000
mot tidligere foreslått kr 52 964 000
900 Nærings- og fiskeridepartementet:
1 Driftsutgifter 335 394 000
mot tidligere foreslått kr 335 730 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 56 506 000
mot tidligere foreslått kr 56 550 000
902 Justervesenet:
1 Driftsutgifter 120 732 000
mot tidligere foreslått kr 120 850 000
21 Spesielle driftsutgifter 348 000
mot tidligere foreslått kr 350 000
903 Norsk akkreditering:
1 Driftsutgifter 41 111 000
mot tidligere foreslått kr 41 150 000
904 Brønnøysundregistrene:
1 Driftsutgifter 277 207 000
mot tidligere foreslått kr 277 500 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres 235 503 000
mot tidligere foreslått kr 235 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 0
mot tidligere foreslått kr 205 000 000
905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Driftsutgifter 149 122 000
mot tidligere foreslått kr 174 300 000
21 Spesielle driftsutgifter 71 031 000
mot tidligere foreslått kr 71 100 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:
1 Driftsutgifter 34 470 000
mot tidligere foreslått kr 34 500 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning 1 892 000 000
mot tidligere foreslått kr 1 962 000 000
910 Sjøfartsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 378 348 000
mot tidligere foreslått kr 378 700 000
911 Konkurransetilsynet:
1 Driftsutgifter 95 258 000
mot tidligere foreslått kr 95 350 000
23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 9 410 000
mot tidligere foreslått kr 9 420 000
915 Regelrådet:
1 Driftsutgifter 10 193 000
mot tidligere foreslått kr 10 200 000
917 Fiskeridirektoratet:
1 Driftsutgifter 359 642 000
mot tidligere foreslått kr 360 000 000
21 Spesielle driftsutgifter 10 243 000
mot tidligere foreslått kr 10 250 000
919 Diverse fiskeriformål:
60 Tilskudd til kommuner 270 000 000
mot tidligere foreslått kr 180 000 000
920 Norges forskningsråd:
50 Tilskudd til forskning 2 259 893 000
mot tidligere foreslått kr 2 261 750 000
922 Romvirksomhet:
50 Norsk Romsenter 66 340 000
mot tidligere foreslått kr 66 400 000
925 Havforskningsinstituttet:
1 Driftsutgifter 392 314 000
mot tidligere foreslått kr 392 700 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 316 473 000
mot tidligere foreslått kr 316 800 000
926 Forskningsfartøy:
1 Driftsutgifter 174 067 000
mot tidligere foreslått kr 174 200 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 80 521 000
mot tidligere foreslått kr 80 600 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 86 500 000
mot tidligere foreslått kr 209 000 000
927 NIFES:
1 Driftsutgifter 86 015 000
mot tidligere foreslått kr 86 100 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 64 920 000
mot tidligere foreslått kr 65 000 000
928 Annen marin forskning og utvikling:
50 Tilskudd til Veterinærinstituttet 56 547 000
mot tidligere foreslått kr 56 600 000
72 Tilskudd til Nofima 99 603 000
mot tidligere foreslått kr 99 700 000
935 Patentstyret:
1 Driftsutgifter 233 367 000
mot tidligere foreslått kr 233 600 000
936 Klagenemnda for industrielle rettigheter:
1 Driftsutgifter 7 104 000
mot tidligere foreslått kr 7 110 000
950 Forvaltning av statlig eierskap:
21 Spesielle driftsutgifter 23 576 000
mot tidligere foreslått kr 23 600 000
953 Kings Bay AS:
70 Tilskudd 20 681 000
mot tidligere foreslått kr 20 700 000
1100 Landbruks- og matdepartementet:
1 Driftsutgifter 146 061 000
mot tidligere foreslått kr 146 206 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 963 000
mot tidligere foreslått kr 964 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet 92 417 000
mot tidligere foreslått kr 92 507 000
1115 Mattilsynet:
1 Driftsutgifter 1 178 347 000
mot tidligere foreslått kr 1 179 537 000
22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser 13 314 000
mot tidligere foreslått kr 13 327 000
1136 Kunnskapsutvikling m.m:
50 Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi 222 659 000
mot tidligere foreslått kr 222 870 000
1137 Forskning og innovasjon:
50 Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd 256 324 000
mot tidligere foreslått kr 263 583 000
51 Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd 183 376 000
mot tidligere foreslått kr 186 559 000
52 Innovasjonsaktivitet m.m. 5 251 000
mot tidligere foreslått kr 5 256 000
53 Omstillingsmidler instituttsektoren mv. 3 549 000
mot tidligere foreslått kr 3 553 000
1138 Støtte til organisasjoner m.m.:
70 Støtte til organisasjoner, kan overføres 27 109 000
mot tidligere foreslått kr 32 109 000
1142 Landbruksdirektoratet:
1 Driftsutgifter 219 929 000
mot tidligere foreslått kr 220 147 000
1148 Naturskade – erstatninger:
22 Naturskade, administrasjon, kan overføres 6 536 000
mot tidligere foreslått kr 6 544 000
1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket:
51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket 3 674 000
mot tidligere foreslått kr 3 678 000
1161 Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn:
70 Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver 14 229 000
mot tidligere foreslått kr 14 243 000
75 Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger 10 166 000
mot tidligere foreslått kr 10 176 000
1300 Samferdselsdepartementet:
1 Driftsutgifter 173 527 000
mot tidligere foreslått kr 173 700 000
21 Spesielle driftsutgifter – utredninger, modernisering av transportsektoren 24 288 000
mot tidligere foreslått kr 24 300 000
30 Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen 21 100 000
mot tidligere foreslått kr 41 100 000
1301 Forskning og utvikling mv.:
21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 20 680 000
mot tidligere foreslått kr 20 700 000
50 Samferdselsforskning, kan overføres 140 163 000
mot tidligere foreslått kr 140 300 000
1313 Luftfartstilsynet:
1 Driftsutgifter 194 306 000
mot tidligere foreslått kr 194 500 000
1314 Statens havarikommisjon for transport:
1 Driftsutgifter 63 437 000
mot tidligere foreslått kr 63 500 000
1320 Statens vegvesen:
23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72 10 952 515 000
mot tidligere foreslått kr 11 063 000 000
26 Vegtilsyn 16 784 000
mot tidligere foreslått kr 16 800 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72 14 739 000 000
mot tidligere foreslått kr 14 878 000 000
1350 Jernbaneverket:
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30 7 949 847 000
mot tidligere foreslått kr 8 143 100 000
25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres 140 175 000
mot tidligere foreslått kr 140 300 000
1354 Statens jernbanetilsyn:
1 Driftsutgifter 62 038 000
mot tidligere foreslått kr 62 100 000
21 Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker 16 483 000
mot tidligere foreslått kr 16 500 000
1360 Kystverket:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 1 719 115 000
mot tidligere foreslått kr 1 722 800 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 61 868 000
mot tidligere foreslått kr 62 000 000
1361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:
1 Driftsutgifter 61 754 000
mot tidligere foreslått kr 61 800 000
1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
1 Driftsutgifter 168 738 000
mot tidligere foreslått kr 168 900 000
1400 Klima- og miljødepartementet:
1 Driftsutgifter 216 632 000
mot tidligere foreslått kr 216 845 000
21 Spesielle driftsutgifter 45 805 000
mot tidligere foreslått kr 45 878 000
1410 Miljøforskning og miljøovervåking:
21 Miljøovervåking og miljødata 191 903 000
mot tidligere foreslått kr 192 093 000
50 Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene 185 012 000
mot tidligere foreslått kr 185 180 000
51 Forskningsprogrammer m.m. 197 173 000
mot tidligere foreslått kr 197 373 000
53 Internasjonalt samarbeid om miljøforskning 6 712 000
mot tidligere foreslått kr 6 719 000
54 Artsprosjektet m.m. 30 001 000
mot tidligere foreslått kr 30 031 000
1420 Miljødirektoratet:
1 Driftsutgifter 593 027 000
mot tidligere foreslått kr 593 614 000
21 Spesielle driftsutgifter 146 705 000
mot tidligere foreslått kr 146 830 000
22 Statlige vannmiljøtiltak 233 693 000
mot tidligere foreslått kr 233 943 000
23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres 142 812 000
mot tidligere foreslått kr 142 898 000
35 Statlige erverv, skogvern, kan overføres 319 112 000
mot tidligere foreslått kr 324 112 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning 420 000 000
mot tidligere foreslått kr 478 485 000
1422 Miljøvennlig skipsfart:
21 Spesielle driftsutgifter 5 224 000
mot tidligere foreslått kr 5 229 000
1423 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:
1 Driftsutgifter 14 293 000
mot tidligere foreslått kr 14 308 000
1424 Mareano:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 27 959 000
mot tidligere foreslått kr 27 986 000
1425 Vilt- og fisketiltak:
1 Driftsutgifter 12 811 000
mot tidligere foreslått kr 12 824 000
21 Spesielle driftsutgifter 26 126 000
mot tidligere foreslått kr 26 152 000
1429 Riksantikvaren:
1 Driftsutgifter 129 579 000
mot tidligere foreslått kr 129 708 000
21 Spesielle driftsutgifter 39 967 000
mot tidligere foreslått kr 40 035 000
50 Tilskudd til samisk kulturminnearbeid 3 474 000
mot tidligere foreslått kr 3 477 000
1432 Norsk kulturminnefond:
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak 77 169 000
mot tidligere foreslått kr 77 244 000
1471 Norsk Polarinstitutt:
1 Driftsutgifter 200 719 000
mot tidligere foreslått kr 200 932 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 67 601 000
mot tidligere foreslått kr 67 667 000
50 Stipend 507 000
mot tidligere foreslått kr 508 000
1474 Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:
50 Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 70 24 129 000
mot tidligere foreslått kr 24 153 000
1481 Klimakvoter:
1 Driftsutgifter, kan overføres 3 919 000
mot tidligere foreslått kr 8 928 000
1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak:
1 Driftsutgifter 93 772 000
mot tidligere foreslått kr 93 855 000
73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres 2 523 598 000
mot tidligere foreslått kr 2 901 898 000
1600 Finansdepartementet:
1 Driftsutgifter 332 579 000
mot tidligere foreslått kr 332 900 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 60 548 000
mot tidligere foreslått kr 61 600 000
1602 Finanstilsynet:
1 Driftsutgifter 332 772 000
mot tidligere foreslått kr 333 100 000
1605 Direktoratet for økonomistyring:
1 Driftsutgifter 323 764 000
mot tidligere foreslått kr 326 100 000
1608 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 15 682 000
mot tidligere foreslått kr 15 700 000
1610 Tolletaten:
1 Driftsutgifter 1 291 058 000
mot tidligere foreslått kr 1 292 600 000
1618 Skatteetaten:
1 Driftsutgifter 5 535 327 000
mot tidligere foreslått kr 5 540 200 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres 293 600 000
mot tidligere foreslått kr 302 300 000
1620 Statistisk sentralbyrå:
1 Driftsutgifter 504 977 000
mot tidligere foreslått kr 505 500 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 215 889 000
mot tidligere foreslått kr 216 100 000
1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 5 494 850 000
mot tidligere foreslått kr 5 500 000 000
1650 Statsgjeld, renter mv.:
1 Driftsutgifter 42 860 000
mot tidligere foreslått kr 42 900 000
1700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter 379 325 000
mot tidligere foreslått kr 379 697 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan overføres 3 461 058 000
mot tidligere foreslått kr 3 474 376 000
46 Komponentutskifting, kan overføres 56 279 000
mot tidligere foreslått kr 76 279 000
1716 Forsvarets forskningsinstitutt:
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 188 949 000
mot tidligere foreslått kr 189 135 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter 331 609 000
mot tidligere foreslått kr 331 873 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat:
1 Driftsutgifter 3 846 812 000
mot tidligere foreslått kr 3 850 668 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
1 Driftsutgifter 225 167 000
mot tidligere foreslått kr 225 372 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:
1 Driftsutgifter 2 012 423 000
mot tidligere foreslått kr 2 024 518 000
1731 Hæren:
1 Driftsutgifter 5 268 161 000
mot tidligere foreslått kr 5 273 387 000
1732 Sjøforsvaret:
1 Driftsutgifter 3 912 432 000
mot tidligere foreslått kr 3 915 885 000
1733 Luftforsvaret:
1 Driftsutgifter 4 764 417 000
mot tidligere foreslått kr 4 768 990 000
1734 Heimevernet:
1 Driftsutgifter 1 213 802 000
mot tidligere foreslått kr 1 215 016 000
1735 Etterretningstjenesten:
21 Spesielle driftsutgifter 1 551 178 000
mot tidligere foreslått kr 1 552 401 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon:
1 Driftsutgifter 1 297 507 000
mot tidligere foreslått kr 1 299 444 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45 1 409 331 000
mot tidligere foreslått kr 1 410 314 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45 5 106 182 000
mot tidligere foreslått kr 5 131 182 000
1761 Nye kampfly med baseløsning:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45 162 598 000
mot tidligere foreslått kr 162 714 000
1790 Kystvakten:
1 Driftsutgifter 1 044 967 000
mot tidligere foreslått kr 1 046 001 000
1791 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsutgifter 866 234 000
mot tidligere foreslått kr 866 972 000
1792 Norske styrker i utlandet:
1 Driftsutgifter 703 768 000
mot tidligere foreslått kr 704 338 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål:
1 Driftsutgifter 265 105 000
mot tidligere foreslått kr 265 371 000
1800 Olje- og energidepartementet:
1 Driftsutgifter 168 423 000
mot tidligere foreslått kr 168 589 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72 24 475 000
mot tidligere foreslått kr 24 500 000
50 Overføring til Sametinget, kan overføres 499 000
mot tidligere foreslått kr 500 000
1810 Oljedirektoratet:
1 Driftsutgifter 260 243 000
mot tidligere foreslått kr 260 500 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 185 866 000
mot tidligere foreslått kr 301 000 000
1815 Petoro AS:
70 Administrasjon 338 678 000
mot tidligere foreslått kr 339 000 000
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Driftsutgifter 507 814 000
mot tidligere foreslått kr 508 300 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 93 125 000
mot tidligere foreslått kr 93 200 000
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72 374 742 000
mot tidligere foreslått kr 425 000 000
1830 Forskning og næringsutvikling:
22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 71 23 378 000
mot tidligere foreslått kr 23 400 000
50 Overføring til Norges forskningsråd 849 306 000
mot tidligere foreslått kr 850 000 000
1840 CO2-håndtering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 74 44 995 000
mot tidligere foreslått kr 45 000 000
50 Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering 254 800 000
mot tidligere foreslått kr 255 000 000
70 Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 74 142 187 000
mot tidligere foreslått kr 142 300 000
2410 Statens lånekasse for utdanning:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 367 724 000
mot tidligere foreslått kr 368 092 000
2412 Husbanken:
1 Driftsutgifter 344 033 000
mot tidligere foreslått kr 345 474 000
21 Spesielle driftsutgifter 12 340 000
mot tidligere foreslått kr 12 353 000
2421 Innovasjon Norge:
70 Basiskostnader 170 535 000
mot tidligere foreslått kr 170 700 000
2426 Siva SF:
70 Tilskudd 50 046 000
mot tidligere foreslått kr 50 100 000
2429 Eksportkreditt Norge AS:
70 Tilskudd 100 893 000
mot tidligere foreslått kr 108 000 000
2445 Statsbygg:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter -4 284 000 000
2 Driftsutgifter 1 844 155 000
3 Avskrivninger 1 033 814 000
4 Renter av statens kapital 69 800 000
5 Til investeringsformål 1 029 976 000 -306 255 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres 2 077 450 000
mot tidligere foreslått kr 2 107 450 000
2470 Statens pensjonskasse:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -645 112 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 473 404 000
3 Avskrivninger 124 190 000
4 Renter av statens kapital 6 679 000
5 Til investeringsformål 18 070 000 -22 769 000
2751 Legemidler mv.:
72 Medisinsk forbruksmateriell 1 956 500 000
mot tidligere foreslått kr 1 965 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3100 Utenriksdepartementet:
1 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene 16 196 000
mot tidligere foreslått kr 16 212 000
2 Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene 167 309 000
mot tidligere foreslått kr 167 486 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv. 46 744 000
mot tidligere foreslått kr 46 791 000
3220 Utdanningsdirektoratet:
1 Inntekter ved oppdrag 4 038 000
mot tidligere foreslått kr 4 042 000
2 Salgsinntekter mv. 1 185 000
mot tidligere foreslått kr 1 186 000
3222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
2 Salgsinntekter mv. 5 145 000
mot tidligere foreslått kr 5 150 000
3224 Senter for IKT i utdanningen:
1 Inntekter fra oppdrag mv. 1 630 000
mot tidligere foreslått kr 1 632 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 271 198 000
mot tidligere foreslått kr 84 692 000
3229 Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører:
2 Salgsinntekter mv. 1 720 000
mot tidligere foreslått kr 1 722 000
3230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem:
1 Inntekter ved oppdrag 61 349 000
mot tidligere foreslått kr 61 409 000
2 Salgsinntekter mv. 14 770 000
mot tidligere foreslått kr 14 785 000
3256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:
1 Inntekter ved oppdrag 11 236 000
mot tidligere foreslått kr 11 247 000
3280 Felles enheter:
2 Salgsinntekter mv. 1 317 000
mot tidligere foreslått kr 1 318 000
3400 Justis- og beredskapsdepartementet:
1 Diverse inntekter 2 622 000
mot tidligere foreslått kr 2 625 000
2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 1 194 000
mot tidligere foreslått kr 1 195 000
(NY) 4 Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling, ODA-godkjente utgifter 1 000 000 000
3410 Domstolene:
1 Rettsgebyr 336 377 000
mot tidligere foreslått kr 336 393 000
2 Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene 20 450 000
mot tidligere foreslått kr 20 460 000
3430 Kriminalomsorgen:
2 Arbeidsdriftens inntekter 89 963 000
mot tidligere foreslått kr 90 051 000
3 Andre inntekter 20 879 000
mot tidligere foreslått kr 20 895 000
4 Tilskudd 2 247 000
mot tidligere foreslått kr 2 249 000
3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
3 Andre inntekter 994 000
mot tidligere foreslått kr 995 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:
1 Gebyr – pass og våpen 261 970 000
mot tidligere foreslått kr 262 230 000
2 Refusjoner mv. 438 800 000
mot tidligere foreslått kr 418 000 000
3 Salgsinntekter 189 898 000
mot tidligere foreslått kr 190 000 000
4 Gebyr – vaktselskap 1 779 000
mot tidligere foreslått kr 1 781 000
5 Personalbarnehage 5 498 000
mot tidligere foreslått kr 5 504 000
6 Gebyr – utlendingssaker 198 380 000
mot tidligere foreslått kr 198 578 000
7 Gebyr – sivile gjøremål 766 603 000
mot tidligere foreslått kr 767 186 000
3442 Politihøgskolen:
2 Diverse inntekter 15 644 000
mot tidligere foreslått kr 15 659 000
3 Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter 17 393 000
mot tidligere foreslått kr 17 410 000
3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Gebyr 141 435 000
mot tidligere foreslått kr 141 573 000
3 Diverse inntekter 25 143 000
mot tidligere foreslått kr 25 168 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Brukerbetaling 311 951 000
mot tidligere foreslått kr 312 201 000
3469 Vergemålsordningen:
1 Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter 51 948 000
mot tidligere foreslått kr 9 357 000
3470 Fri rettshjelp:
1 Tilkjente saksomkostninger m.m. 3 773 000
mot tidligere foreslått kr 3 777 000
3490 Utlendingsdirektoratet:
1 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter 131 051 000
mot tidligere foreslått kr 111 189 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter 20 234 000
mot tidligere foreslått kr 21 202 000
4 Asylmottak, ODA-godkjente utgifter 3 927 633 000
mot tidligere foreslått kr 1 075 555 000
5 Refusjonsinntekter 11 568 000
mot tidligere foreslått kr 11 579 000
3525 Fylkesmannsembetene:
1 Inntekter ved oppdrag 157 738 000
mot tidligere foreslått kr 157 903 000
3562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:
2 Diverse inntekter 2 044 000
mot tidligere foreslått kr 2 046 000
3563 Internasjonalt reindriftssenter:
2 Diverse inntekter 2 554 000
mot tidligere foreslått kr 2 557 000
3587 Direktoratet for byggkvalitet:
4 Gebyrer, sentral godkjenning foretak 44 998 000
mot tidligere foreslått kr 45 043 000
3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:
1 Gebyrinntekter tinglysing 422 086 000
mot tidligere foreslått kr 422 457 000
3640 Arbeidstilsynet:
8 Refusjon utgifter regionale verneombud 11 318 000
mot tidligere foreslått kr 11 330 000
3710 Folkehelseinstituttet:
2 Diverse inntekter 254 559 000
mot tidligere foreslått kr 254 783 000
3 Vaksinesalg 98 111 000
mot tidligere foreslått kr 98 210 000
3720 Helsedirektoratet:
2 Diverse inntekter 49 384 000
mot tidligere foreslått kr 49 402 000
3 Helsetjenester i annet EØS-land 46 028 000
mot tidligere foreslått kr 46 073 000
4 Gebyrinntekter 39 531 000
mot tidligere foreslått kr 39 534 000
5 Helsetjenester til utenlandsboende mv. 64 935 000
mot tidligere foreslått kr 65 000 000
3721 Statens helsetilsyn:
4 Diverse inntekter 2 352 000
mot tidligere foreslått kr 2 354 000
3722 Norsk pasientskadeerstatning:
2 Diverse inntekter 1 393 000
mot tidligere foreslått kr 1 394 000
50 Premie fra private 18 181 000
mot tidligere foreslått kr 18 199 000
3723 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:
50 Premie fra private 2 469 000
mot tidligere foreslått kr 2 472 000
3750 Statens legemiddelverk:
2 Diverse inntekter 14 971 000
mot tidligere foreslått kr 14 986 000
4 Registreringsgebyr 112 005 000
mot tidligere foreslått kr 112 110 000
6 Refusjonsgebyr 2 971 000
mot tidligere foreslått kr 2 974 000
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter 266 475 000
mot tidligere foreslått kr 240 135 000
2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter 85 108 000
mot tidligere foreslått kr 53 283 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter 333 878 000
mot tidligere foreslått kr 135 159 000
3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 1 217 476 000
mot tidligere foreslått kr 164 588 000
3902 Justervesenet:
1 Gebyrinntekter 37 470 000
mot tidligere foreslått kr 37 540 000
3 Inntekter fra salg av tjenester 16 015 000
mot tidligere foreslått kr 16 030 000
4 Oppdragsinntekter 347 000
mot tidligere foreslått kr 350 000
3903 Norsk akkreditering:
1 Gebyrinntekter og andre inntekter 35 466 000
mot tidligere foreslått kr 35 500 000
3904 Brønnøysundregistrene:
1 Gebyrinntekter 453 075 000
mot tidligere foreslått kr 453 600 000
2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter 29 971 000
mot tidligere foreslått kr 30 000 000
3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen 82 362 000
mot tidligere foreslått kr 82 450 000
3905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Oppdragsinntekter 28 408 000
mot tidligere foreslått kr 28 436 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter 48 231 000
mot tidligere foreslått kr 48 278 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:
2 Behandlingsgebyrer 715 000
mot tidligere foreslått kr 716 000
3910 Sjøfartsdirektoratet:
1 Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR 177 247 000
mot tidligere foreslått kr 177 404 000
2 Maritime personellsertifikater 23 377 000
mot tidligere foreslått kr 23 390 000
4 Gebyrer for skip i NIS 43 516 000
mot tidligere foreslått kr 43 556 000
86 Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt 4 795 000
mot tidligere foreslått kr 4 800 000
3911 Konkurransetilsynet:
1 Klagegebyr 998 000
mot tidligere foreslått kr 1 000 000
3917 Fiskeridirektoratet:
5 Saksbehandlingsgebyr 18 082 000
mot tidligere foreslått kr 18 100 000
13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner 540 000 000
mot tidligere foreslått kr 360 000 000
22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning 4 296 000
mot tidligere foreslått kr 4 300 000
3925 Havforskningsinstituttet:
3 Oppdragsinntekter 325 165 000
mot tidligere foreslått kr 325 500 000
3926 Forskningsfartøy:
1 Oppdragsinntekter 80 621 000
mot tidligere foreslått kr 80 700 000
3927 NIFES:
1 Oppdragsinntekter 68 830 000
mot tidligere foreslått kr 68 914 000
3935 Patentstyret:
1 Inntekter av informasjonstjenester 4 993 000
mot tidligere foreslått kr 5 000 000
2 Inntekter knyttet til NPI 3 995 000
mot tidligere foreslått kr 4 000 000
3 Gebyrer immaterielle rettigheter 65 758 000
mot tidligere foreslått kr 65 800 000
4115 Mattilsynet:
1 Gebyr m.m. 157 048 000
mot tidligere foreslått kr 157 210 000
2 Driftsinntekter og refusjoner m.m. 5 624 000
mot tidligere foreslått kr 5 629 000
4142 Landbruksdirektoratet:
1 Driftsinntekter, refusjoner m.m. 40 609 000
mot tidligere foreslått kr 40 649 000
4300 Samferdselsdepartementet:
1 Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 597 000
mot tidligere foreslått kr 2 600 000
4313 Luftfartstilsynet:
1 Gebyrinntekter 129 573 000
mot tidligere foreslått kr 129 700 000
4320 Statens vegvesen:
2 Diverse gebyrer 357 650 000
mot tidligere foreslått kr 358 000 000
4350 Jernbaneverket:
7 Betaling for bruk av Gardermobanen 140 175 000
mot tidligere foreslått kr 140 300 000
4354 Statens jernbanetilsyn:
1 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker 13 687 000
mot tidligere foreslått kr 13 700 000
4360 Kystverket:
2 Andre inntekter 11 389 000
mot tidligere foreslått kr 11 400 000
4361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:
7 Refusjoner og andre inntekter 5 495 000
mot tidligere foreslått kr 5 500 000
4380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
1 Diverse gebyrer 178 038 000
mot tidligere foreslått kr 178 200 000
4420 Miljødirektoratet:
1 Oppdrag og andre diverse inntekter 1 167 000
mot tidligere foreslått kr 1 168 000
4 Gebyrer, forurensningsområdet 37 346 000
mot tidligere foreslått kr 37 381 000
6 Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger 28 358 000
mot tidligere foreslått kr 28 386 000
7 Gebyrer, kvotesystemet 11 133 000
mot tidligere foreslått kr 11 144 000
8 Gebyrer, naturforvaltningsområdet 4 719 000
mot tidligere foreslått kr 4 724 000
4471 Norsk Polarinstitutt:
1 Salgs- og utleieinntekter 10 595 000
mot tidligere foreslått kr 10 605 000
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting 58 393 000
mot tidligere foreslått kr 58 450 000
21 Inntekter, Antarktis 13 043 000
mot tidligere foreslått kr 13 056 000
4481 Salg av klimakvoter:
1 Salgsinntekter 1 854 050 000
mot tidligere foreslått kr 1 854 385 000
4600 Finansdepartementet:
2 Diverse refusjoner 699 000
mot tidligere foreslått kr 700 000
4602 Finanstilsynet:
3 Prospektkontrollgebyrer 10 190 000
mot tidligere foreslått kr 10 200 000
4610 Tolletaten:
1 Særskilt vederlag for tolltjenester 6 594 000
mot tidligere foreslått kr 6 600 000
2 Andre inntekter 1 697 000
mot tidligere foreslått kr 1 700 000
4 Diverse refusjoner 2 497 000
mot tidligere foreslått kr 2 500 000
5 Refusjon fra Avinor AS 26 863 000
mot tidligere foreslått kr 26 900 000
4618 Skatteetaten:
2 Andre refusjoner 43 358 000
mot tidligere foreslått kr 43 400 000
3 Andre inntekter 46 355 000
mot tidligere foreslått kr 46 400 000
11 Gebyr på kredittdeklarasjoner 18 381 000
mot tidligere foreslått kr 18 400 000
4620 Statistisk sentralbyrå:
2 Oppdragsinntekter 219 186 000
mot tidligere foreslått kr 219 400 000
4700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsinntekter 2 373 000
mot tidligere foreslått kr 2 375 000
4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsinntekter 4 291 330 000
mot tidligere foreslått kr 4 295 431 000
4719 Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet:
1 Driftsinntekter 792 000
mot tidligere foreslått kr 793 000
4720 Felles ledelse og kommandoapparat:
1 Driftsinntekter 67 136 000
mot tidligere foreslått kr 67 206 000
4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
1 Driftsinntekter 9 189 000
mot tidligere foreslått kr 9 196 000
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben:
1 Driftsinntekter 60 739 000
mot tidligere foreslått kr 60 796 000
4731 Hæren:
1 Driftsinntekter 65 976 000
mot tidligere foreslått kr 66 041 000
4732 Sjøforsvaret:
1 Driftsinntekter 54 358 000
mot tidligere foreslått kr 54 411 000
4733 Luftforsvaret:
1 Driftsinntekter 183 413 000
mot tidligere foreslått kr 183 593 000
4734 Heimevernet:
1 Driftsinntekter 6 018 000
mot tidligere foreslått kr 6 024 000
4740 Forsvarets logistikkorganisasjon:
1 Driftsinntekter 76 365 000
mot tidligere foreslått kr 76 467 000
4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsinntekter 29 086 000
mot tidligere foreslått kr 29 087 000
4790 Kystvakten:
1 Driftsinntekter 1 080 000
mot tidligere foreslått kr 1 081 000
4791 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsinntekter 802 903 000
mot tidligere foreslått kr 803 590 000
4792 Norske styrker i utlandet:
1 Driftsinntekter 10 306 000
mot tidligere foreslått kr 10 316 000
4795 Kulturelle og allmennyttige formål:
1 Driftsinntekter 9 693 000
mot tidligere foreslått kr 9 702 000
4800 Olje- og energidepartementet:
3 Oppdrags- og samarbeidsinntekter 2 000 000
mot tidligere foreslått kr 2 002 000
4810 Oljedirektoratet:
1 Gebyrinntekter 15 354 000
mot tidligere foreslått kr 15 380 000
2 Oppdrags- og samarbeidsinntekter 124 928 000
mot tidligere foreslått kr 125 000 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter 10 290 000
mot tidligere foreslått kr 10 300 000
4820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Gebyrinntekter 71 530 000
mot tidligere foreslått kr 71 600 000
2 Oppdrags- og samarbeidsinntekter 88 929 000
mot tidligere foreslått kr 89 000 000
5312 Husbanken:
1 Gebyrer m.m. 12 810 000
mot tidligere foreslått kr 12 823 000
5501 Skatter på formue og inntekt:
70 Trinnskatt, formuesskatt mv. 47 250 000 000
mot tidligere foreslått kr 45 800 000 000
5521 Merverdiavgift:
70 Merverdiavgift 263 560 000 000
mot tidligere foreslått kr 263 500 000 000
5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet:
71 Jeger- og fellingsavgifter 79 093 000
mot tidligere foreslått kr 79 168 000
72 Fiskeravgifter 14 557 000
mot tidligere foreslått kr 14 573 000
5700 Folketrygdens inntekter:
72 Arbeidsgiveravgift 175 650 000 000
mot tidligere foreslått kr 175 400 000 000
5800 Statens pensjonsfond utland:
50 Overføring fra fondet 208 994 411 000
mot tidligere foreslått kr 207 808 957 000

II

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter med til sammen inntil 20 mill. kroner dersom det er nødvendig for raskt å kunne sette i verk tiltak for å håndtere et høyere antall asylsøkere enn det som er lagt til grunn i bevilgningsforslaget.

III

Forslag til romertallsvedtak VIII under Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Prop. 1 S (2015–2016) endres til:

«VIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

50,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

772,0 mill. kroner

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

23,2 mill. kroner

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

58,5 mill. kroner

590

Planlegging og byutvikling

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

22,3 mill. kroner»

IV

Skattevedtak for inntektsåret 2016 (kap. 5501 og 5700)

I forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2016 (Stortingets skattevedtak) i Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016 gjøres følgende endringer:

§ 2-1 skal lyde:

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 1 400 000 kroner. Satsen skal være 0,15 pst.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den delen av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 2 800 000 kroner. Satsen skal være 0,15 pst.

§ 2-2 skal lyde:

§ 2-2 Formuesskatt til staten – upersonlig skattyter

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,15 pst. Formue under 10 000 kroner er skattefri.

§ 3-1 skal lyde:

§ 3-1 Trinnskatt

Personlig skattyter i klasse 0, 1 og 2 skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare trinnskatt til staten med

  • 0,9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 158 800 kroner,

  • 1,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger 224 900 kroner,

  • 10,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger 565 400 kroner, og

  • 13,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger 909 500 kroner.

For personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal satsen etter første ledd tredje strekpunkt likevel være 8,7 pst.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 6-5 skal lyde:

§ 6-5 Skattefradrag for pensjonsinntekt

Fradraget som nevnt i skatteloven § 16-1 første ledd skal være 30 010 kroner.

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 16-1 tredje ledd skal være 184 800 kroner i trinn 1 og 278 950 kroner i trinn 2.

V

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til Folketrygden for 2016 (kap. 5700)

I forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2016 i Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016, gjøres følgende endringer:

§ 1 fjerde ledd skal lyde:

Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i en annen sone med høyere sats enn der virksomheten drives, jf. annet ledd, og enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksomhet), benyttes likevel satsen i denne andre sonen hvor arbeidet utføres på den del av lønn mv. som knytter seg til dette arbeidet. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av avgiftsterminen. Arbeidsgiveravgift av etterbetaling av lønn mv. beregnes forholdsmessig med de satsene som skal benyttes på lønn mv. til den enkelte arbeidstaker for arbeid utført i inneværende termin.

§ 1 nytt sjette ledd skal lyde:

(6) Kongen kan gi forskrift om avgiftssatser for ambulerende virksomhet som avviker fra bestemmelsene i fjerde ledd.

Til toppen
Til dokumentets forside