Prop. 14 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget