Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 21 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråding

Utanriksdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til toppen
Til forsida av dokumentet