Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 26 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette fram forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2016. Under programområde 10 Helse og omsorg, fremmes det forslag om å redusere utgiftene med 659,8 mill. kroner. Inntektene foreslås redusert med 121,5 mill. kroner. Under programområde 30 Stønad ved helsetjenester fremmes det, på grunnlag av nye anslag per 30. september og takstoppgjøret per 1. juli 2016, forslag om å redusere utgiftene med netto 124,8 mill. kroner.

Til toppen
Til dokumentets forside