Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 5 L (2018–2019)

Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet fremmer med dette forslag om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Endringene foreslås som følge av utilsiktede feil i forbindelse med lovendringer som trådte i kraft mellom 16. juni og 1. september 2018.

Til toppen
Til dokumentets forside