Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 69 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å øke bevilgningen under kap. 710 Folkehelseinstituttet, post 21 Spesielle driftsutgifter med totalt 66,8 mill. kroner ekskl. mva., som følge av at barnevaksinasjonsprogrammet blir dyrere. Dette er et resultat av endringer i den globale markedssituasjonen både for vaksiner og legemidler.

Til toppen
Til dokumentets forside