Prop. 85 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold)

Proposisjonen inneholder Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven. Forslaget gjelder nye regler i arbeidsmiljøloven om adgangen til å avtale konkurranseklausuler, kundeklausuler, og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold. Regjeringen foreslår også å oppheve avtalelovens § 38 andre og tredje ledd, men videreføre første ledd.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget