Proposisjoner til Stortinget

Prop. 88 L (2018–2019)

Endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon)

Proposisjonen omfattar forslag om plikt til å tilby skoletur med overnatting, om skolebyte for elevar i vidaregåande opplæring, om rett til opplæring i kvensk, om samansetjing av fylkeskommunale opplæringsnemnder, om politiattest i vidaregåande opplæring m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget