Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 91 L (2014-2015)

Endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til toppen
Til dokumentets forside