Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

3 Tabellvedlegg

Fordeling av avtalens ramme på de ulike postene (mill. kroner):

Post

Benevnelse

Reindriftsavtalen 2017/2018

Forslag til avtalen for 2018/2019

Differanse 2017/2018 og 2018/2019

51

Reindriftens utviklingsfond

32,8

33,9

1,1

72

Organisasjonstilskudd

6,5

7,5

1,0

75

Direkte tilskudd

76,7

79,1

2,4

79

Velferdsordninger

2,6

2,6

-

Sum

118,6

123,1

4,5

Spesifikasjon av post 51: Utviklings- og investeringstiltak (mill. kroner):

Formål

Avtalen 2017/2018, tildelingsramme

Avtalen 2018/2019, tildelingsramme

Konfliktforebyggende tiltak

1,45

1,45

Utviklingsprogrammet

8,20

8,20

Fagbrevordningen

2,00

2,00

Markedstiltak

5,00

5,00

Pramming

4,50

4,50

Lærings- og omsorgsbaserte tjenester

1,00

1,27

Drift av klassifiseringssystemet og optisk lengdemåling av rein

0,85

0,75

Fjerning av gammelt gjerdemateriell mm

1,00

1,00

Individmerking av rein

0,30

-

Videreutvikling av reindriftens arealbrukskart

0,30

0,30

Beredskapsfond

-

2,00

Prosjektet «Framtidsrettet rein- og jordbruksdrift i Hedmark og Trøndelag»

-

0,50

Støtte til reindriftsfaglige møter med fylkesmannen

0,20

0,20

Prosjekt for gjennomgang av tidligere utredninger knyttet til tiltak for å styrke kvinnes stilling i reindriften

-

0,20

Frakttilskudd

-

2,00

Tilskudd til rapportering av rein

-

0,30

Til disposisjon for RUF’s styre

8,00

4,23

Sum

32,80

33,90

Spesifikasjon av post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd (mill. kroner):

Benevnelse

Avtalen 2017/2018

Avtalen 2018/2019

Distriktstilskudd

11,6

16,1

Produksjonspremie

33,5

33,0

Kalveslaktetilskudd

24,0

24,0

Særskilt driftstilskudd til ungdom

1,4

2,0

Etableringstilskudd

1,9

2,6

Ektefelletilskudd

1,5

1,4

Frakttilskudd1

2,5

-

Tilskudd til rapportering av rein1

0,3

-

Sum

76,7

79,1

1 Ordningen Frakttilskudd og Tilskudd til rapportering av slaktet rein er flyttet fra post 75 til post 51

Til dokumentets forside