Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 95 L (2016–2017)

Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater (elsertifikatloven). Det foreslås at departementet får hjemmel til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift, og at loven angir de sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for fastsettelse og senere endringer av kvotene i forskrift.

I proposisjonen gjennomgås også et forslag til justerte elsertifikatkvoter som er basert på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) rapport nr. 55/2016 Kontrollstasjon 2017 del 1: NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen. Departementet tilrår at de justerte kvotene fastsettes i forskrift med hjemmel i den foreslåtte lovbestemmelsen.

Norske og svenske myndigheter har konsultert hverandre i arbeidet med å forberede endringer i de respektive lands lover.

Til toppen
Til dokumentets forside